HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nyomtatás almenü

background image

Nyomtatás almenü

A menü egyes tételei a szof tveralkalmazásból vagy a nyomtatómeghajtóból (ha megfelelő meghajtó van telepítve) is elérhetőek. Az
illesztőprogram és a szof tverbeállítások hatálytalanítják a kezelőpanel beállításait. További információkér t lásd:

„ Az illesztőprogram

funkcióinak használata”, 66. oldal

.

Tétel

Értékek

Magyarázat

PÉLDÁNYSZÁM=1

1

- 32 000

Az alapér telmezett példányszám beállítása 1 és 32 000 között. A
számbillentyűzeten adja meg a példányszámot.

Megjegyzés

A példányszámot a legjobb az illesztőprogramból vagy a
szof tveralkalmazásból megadni. (Az illesztőprogram és a szof tverbeállítások
felülírják a kezelőpanel beállításait.)

ALAPÉRTELMEZETT

PAPÍRMÉRET=

LETTER

BÁRMELY

LETTER

LEGAL

A4

EXECUTIVE

11X17

A3

JISB4

JISB5

EGYÉNI

A5

Állítsa be az alapér telmezés szerinti képméretet a papírokra és borítékokra
vonatkozóan. (A tétel neve papírról borítékra fog váltani, ahogy végiggörgeti
az elérhető papírméreteket.)

ALAPÉRTELMEZETT

EGYÉNI PAPÍRMÉRET

MÉRTÉKEGYSÉG

X-MÉRET

Y-MÉRET

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó egyéni papírméretet állítson be bármelyik
telepített papír tálcához. A tálca száma az <N> helyére ér tendő. Ez a menü
csak akkor jelenik meg, ha a kijelölt tálca egyéni beállítás kapcsolója egyéni
méret állásban van. A felhasználó a tálcákban található méretbeállítókkal
választja ki az X és Y méretet.

background image

B Kezelőpanel menük

206

Eszközbeállítás menü

HUWW

PAPÍRCÉL=

NORMÁL KIADÓTÁLCA

NORMÁL KIMENET

NYOMTATOTT

OLDALLAL FELFELÉ

OPCIONÁLIS TÁLCA

Lehetővé teszi a felhasználó számára a kiadótálca papírcél-beállítását. A
menüben csak a telepített tálcák jelennek meg.

DUPLEX=KI

KI

BE

Állítsa az ér téket BE lehetőségre, ha a papír mindkét oldalára kíván
nyomtatni (duplex), vagy KI lehetőségre, ha a papírnak csak az egyik
oldalára (simplex) kíván nyomtatni.

További információkér t lásd a bevezető útmutatót a készülék CD-lemezén,
vagy látogasson el a

www.hp.com/cposuppor t/

oldalra.

KÖTÉS=HOSSZÚ ÉL

HOSSZÚ ÉL

RÖVID ÉL

Lehetővé teszi a felhasználó számára a kétoldalas nyomtatás kötési élének
megváltoztatását. A menüelem akkor jelenik meg, ha a kétoldalas nyomtatási
kellék telepítve van, és a beállítás DUPLEX=BE.

A4/LETTER=

HATÁLYTALANÍTÁSA

NEM

IGEN

NEM

Ezzel a paranccsal letter méretű papírra nyomtathat, ha A4-es lapra szóló
feladat érkezik a nyomtatóhoz, de nincs A4-es méretű papír a nyomtatóba
töltve (vagy ha A4-es papírra akar nyomtatni, amikor letter feladat érkezik, de
nincs letter méretű papír a nyomtatóban).

KÉZI ADAGOLÁS=KI

KI

BE

Adagolja a papír t manuálisan az 1. tálcáról, a tetszőleges tálcáról való
automatikus adagolás helyett. Ha a beállítás KÉZI ADAGOLÁS=BE és az
1. tálca üres, a készülék off-line állapotba vált, amikor nyomtatási feladat
érkezik. Ekkor az ADAGOLJON KÉZZEL [PAPÍRMÉRET] üzenet jelenik
meg.

További információkér t lásd:

„Kézi lapadagolás az 1. tálcából”, 70. oldal

.

SZÉLTŐL SZÉLIG

FELÜLÍRÁS=KI

KI

BE

Be- vagy kikapcsolja a széltől szélig üzemmódot minden nyomtatási
feladathoz. Ez az üzemmód felülbírálható a nyomtatási feladaton belül a
széltől szélig PJL változóval.

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

207

Eszközbeállítás menü

HUWW

COURIER

BETŰKÉSZLET=NORMÁL

NORMÁL

SÖTÉT

Válassza ki valamelyik Courier betűkészletet:

NORMÁL

: A beépített Courier betűkészlet a HP LaserJet 4-es sorozatú

nyomtatókon érhető el.

SÖTÉT

: A beépített Courier betűkészlet a HP LaserJet III-as sorozatú

nyomtatókon érhető el.

Mindkét font nem érhető el egyszerre.

SZÉLES A4=NEM

IGEN

NEM

A széles A4-es beállítás megváltoztatja az egy sorba nyomtatható karakterek
számát az A4-es oldalon.

IGEN

: Legfeljebb 80 db 10 pont szélességű karakter nyomtatható egy

sorba.

NEM

: Legfeljebb 78 db 10 pont szélességű karakter nyomtatható egy sorba.

PS-HIBÁK

NYOMTATÁSA=KI

BE

KI

Válassza a BE lehetőséget, ha szeretné kinyomtatni a PS-hibaoldalt, amikor
PS-hiba lép fel.

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

208

Eszközbeállítás menü

HUWW

ŰRLAPHOSSZ

TÁJOLÁS

BETŰKÉSZLET FORRÁS

BETŰKÉSZLET SZÁMA

BETŰMAGASSÁG=10,00

BETŰTÍPUS
PONTMÉRETE=12,00

JELKÉSZLET=PC-8

60

ÁLLÓ

BEÉPÍTETT

0-999

0,44 – 99,99

4,00 – 999,75

PC-8

A függőleges köz 5-től 128 sorig tör ténő beállítása az alapér telmezett
papírmérethez. A számbillentyűzeten adja meg az ér téket.

Lehetővé teszi a felhasználó számára az alapér telmezett oldaltájolás
beállítását.

Megjegyzés

Az a legjobb, ha a tájolást az illesztőprogramból vagy a
szof tveralkalmazásból állítja be. (Az illesztőprogram és a szof tverbeállítások
felülírják a kezelőpanel beállításait.)

BEÉPÍTETT

: Beépített betűkészletek.

LETÖLTHETŐ

: Állandó letölthető fontok.

1., 2.

vagy 3. NYÍLÁS: A betűkészleteket a három DIMM-nyílás egyike

tárolja.

A nyomtató minden betűkészlethez hozzárendel egy számot, és felsorolja
azokat a PCL betűkészletlistán. (lásd:

„PCL- vagy PS-betűkészletlista”,

180. oldal

). A betűkészletek száma a Font # oszlopban jelenik meg a

kinyomtatott oldalon.

A számbillent yűkkel vagy görgetéssel és kijelöléssel adjon meg egy ér téket. A
kiválasztott betűkészlettől függően, ez a tétel esetleg nem jelenik meg.

A számbillent yűkkel vagy görgetéssel és kijelöléssel adjon meg egy ér téket. A
kiválasztott betűkészlettől függően, ez a tétel esetleg nem jelenik meg.

Válasszon ki egyet a nyomtató kezelőpanelén látható számos elérhető
jelkészletből. A jelkészlet, az egy betűkészleten belüli karaktereknek egy
egyedi csopor tosítása. A vonalas karakterekhez a PC-8 vagy PC-850
ajánlott.

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

209

Eszközbeállítás menü

HUWW

KOCSIVISSZA MINDEN

SOREMELÉSHEZ=NEM

IGEN

NEM

Válassza az IGEN beállítást ahhoz, hogy kocsivisszatérítést rendeljen
minden soremeléshez a visszafelé kompatibilis PCL-feladatoknál (csak
szöveg, vezérlések nélkül). Egyes szof tverkörnyezetekben, mint például a
UNIX, csak a soremelés karakter jelzi az új sor t. Ez az opció lehetővé teszi a
felhasználónak, hogy a szükséges kocsivisszatérítést hozzáadja a
soremelésekhez.

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

210

Eszközbeállítás menü

HUWW