HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Rendszerbeállítás almenü

background image

Rendszerbeállítás almenü

E menü elemei a készülék működését befolyásolják. Konfigurálja a nyomtatót saját igényeinek megfelelően.

Tétel

Értékek

Magyarázat

FELADATTÁROLÁSI

KORLÁT=32

1

- 100

Megadja, hogy hány feladat tárolható a készülék merevlemezén.

FELADATTÁROLÁSI

IDŐKORLÁT:

KI

KI

1 ÓRA

4 ÓRA

1 NAP

1 HÉT

Beállítja azt az időt, aminek elteltével a gyorsmásolási, próbanyomtatás és
megtar tás, magánjellegű és tárolt feladatokat automatikusan törli a sorból.

ENERGIATAKARÉKOS

ÜZEMMÓD IDEJE=1

ÓRA

1 PERC

15 PERC

90 PERC

1 ÓRA

2 ÓRA

4 ÓRA

A készülék ennyi ideig várjon a PowerSave (energiatakarékos) üzemmódba
lépése előtt:A lehető legkisebbre csökkenti annak az energiának a mennyiségét, amit a
készülék használaton kívül fogyaszt.Csökkenti a készülék elektronikus alkatrészeinek az elhasználódását
(kikapcsolja a kijelző háttér világítását).Amikor elküld egy nyomtatási feladatot, megnyom egy gombot a
kezelőpanelen, kinyit egy papír tálcát vagy a fedelet, akkor a készülék
automatikusan kilép az energiatakarékos (PowerSave) üzemmódból.

Megjegyzés

Az energiatakarékos üzemmód kikapcsolja a kijelző megvilágítását, de a kijelző
továbbra is olvasható marad.

background image

B Kezelőpanel menük

214

Eszközbeállítás menü

HUWW

NYOMTATÓNYELV=

AUTOMATIKUS

AUTOMATIKUS

PCL

POSTSCRIPT

Válassza ki a készülék alapér telmezés szerinti nyelvét. A lehetséges ér tékeket
az határozza meg, hogy milyen valós nyelvek vannak a termékre telepítve.

Rendszerint nincs arra szükség, hogy megváltoztassa a nyomtatónyelv
beállítását (az alapér telmezés szerinti ér ték az AUTOMATIKUS). Ha átállítja
valamilyen meghatározott nyelvre, akkor a készülék nem fog automatikusan
egyik nyelvről a másikra átváltani, csak bizonyos szof tverparancsok készülékre
küldése esetén.

TÖRÖLHETŐ

FIGYELMEZTETÉSEK=

FELADAT

BE

FELADAT

A törölhető figyelmeztetés kezelőpanelen való megjelenítési időtar tamának
beállítása.

BE

: A figyelmeztető üzenetek addig maradnak megjelenítve a kezelőpanelen,

amíg a Folytatás gombot meg nem nyomja.

FELADAT

: A figyelmeztető üzenetek addig maradnak megjelenítve a

kezelőpanelen, amíg tar t az a nyomtatási feladat, amelynek kapcsán
generálódtak.

AUTOMATIKUS

FOLYTATÁS=BE

BE

KI

Meghatározhatja, hogy a készülék hogyan reagáljon a hibákra.

BE

: Ha olyan hiba tör ténik, amely akadályozza a nyomtatást, akkor megjelenik

az üzenet, és a készülék 10 másodpercre offline üzemmódra kapcsol, mielőtt
visszatérne on-line üzemmódba.

KI

: Ha egy hiba akadályozza a nyomtatást, az üzenet a kijelzőn marad, és a

készülék nem nyomtat addig, amíg a Folytatás gombot meg nem nyomják.

Megjegyzés

A nyomtatás tűzőkapcsok kifogyása esetén való leállításához (amennyiben
telepítve van tűző tar tozék), állítsa be az AUTOMATIKUS FOLYTATÁS=KI
ér téket a kezelőpanel Rendszerbeállítás menüjében.

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

215

Eszközbeállítás menü

HUWW

TONERKAZETTA

KIFOGYÓBAN=

FOLYTATÁS

FOLYTATÁS

LEÁLLÍTÁS

Meghatározza, hogy mit tegyen a nyomtató, ha kevés a toner. A
TONERKAZETTA KIFOGYÓBAN

üzenet először akkor jelenik meg, amikor a

kazettából majdnem kifogyott a toner. (Ekkor még kb. 2.400 oldal nyomtatható
öt százalékos lefedettség esetén.)

FOLYTATÁS

: A nyomtató tovább nyomtat, miközben látható a TONERKAZETTA

KIFOGYÓBAN

üzenet.

LEÁLLÍTÁS

: A nyomtató offline üzemmódba kapcsol és további műveletre vár.

További információkér t lásd:

„ A nyomtatópatron kezelése”, 94. oldal

.

ELAKADÁS

ELHÁRĺTÁS=

AUTOMATIKUS

AUTOMATIKUS

BE

KI

Meghatározza, hogy mit tegyen a nyomtató, ha elakadás tör ténik.

AUTOMATIKUS

: A készülék automatikusan kiválasztja a papírelakadás

elhárításához legalkalmasabb beállítást (rendszerint a BE lehetőséget). Ez az
alapér telmezés szerinti beállítás.

BE

: A készülék automatikusan újra nyomtatja az oldalakat, miután a

papírelakadás megszűnt.

KI

: Az elakadást követően a készülék nem nyomtatja újra az oldalakat. A

nyomtatási teljesítmény növelhető ezzel a beállítással.

RAM LEMEZ=AUTO

AUTOMATIKUS

KI

Ez az elem határozza meg a RAM lemez konfigurációját. Ez a tétel csak akkor
jelenik meg, ha nincs opcionális merevlemez telepítve és a készüléknek
legalább 8 megabájt (MB) memóriája van.

KI

: A RAM lemez le van tiltva.

Megjegyzés

Ha a beállítás KI ér tékről AUTOMATIKUS ér tékre lett módosítva, a készülék
automatikusan újraindul, amikor használaton kívüli állapotba kerül.

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

216

Eszközbeállítás menü

HUWW

NYELV=ANGOL

A listában minden nyelvet felsorol.

A nyelvek közötti görgetéskor a NYELV= feliratot frissíteni kell, hogy az a
kijelölt nyelven jelenjen meg.

MÁSOLÁSVISSZAÁL-

LÍTÁSI IDŐKORLÁT=

60 MÁSODPERC

BÁRMELY

Meghatározza azt az időt, amely elteltével–a kezelőpanel-aktivitások befejezése
után–a másolási beállítások visszaállnak az alapér tékekre.

Ezt az ér téket a rendszergazda állíthatja be.

KÜLDÉSVISSZAÁL-

LÍTÁSI IDŐKORLÁT=

60 MÁSODPERC

BÁRMELY

Meghatározza azt az időt, amely elteltével–a kezelőpanel-aktivitások befejezése
után–a kézbesítési beállítások visszaállnak az alapér tékekre.

Ezt az ér téket a rendszergazda állíthatja be.

NYOMTATÁSI FELADAT

FELFÜGGESZTÉSE=

BE

BE

KI

Letiltja a hálózati nyomtatási feladatok elindítását egy megadott ideig, egy
másolási feladat befejezése után.

FELFÜGGESZTÉSI

IDŐ=15 MÁSODPERC

BÁRMELY

Meghatározza azt az időt, ameddig a nyomtatási feladatoknak várakozniuk kell,
ha a beállítás NYOMTATÁSI FELADAT FELFÜGGESZTÉSE=BE.

Ezt az ér téket a rendszergazda állíthatja be.

ELŐRE BEOLVASÁS=BE

BE

KI

Lehetővé teszi egy másolási feladat beolvasását akkor is, ha a készülék egy
másik feladatot nyomtat. A feladat beolvasásra és tárolásra kerül, amíg ki nem
lesz nyomtatva. Ha az ELŐRE BEOLVASÁS=KI opció van beállítva, a feladat
nem lesz beolvasva, amíg a nyomtatási feladat be nem fejeződik.

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

217

Eszközbeállítás menü

HUWW

Tétel

Értékek

Magyarázat

AUTOMATIKUS

FELADATMEGS-

ZAKÍTÁS=KI

KI

BE

Lehetővé teszi, hogy egy másolási feladat automatikusan megszakítson bármely
aktuális hálózati nyomtatási feladatot a kinyomtatott egész példányok között.

Amennyiben KI ér tékre van állítva, a másolási feladat addig várakozik, amíg a hálózati
nyomtatási feladat be nem fejeződött.

MÁSOLÁSI FELADAT

MEGSZAKÍTÁSA=KI

KI

BE

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó megszakítsa a pillanatnyi másolási feladatot egy
másik másolási feladat érdekében. A

S

TAR T

gomb megnyomásakor a készülék

megjelenít egy üzenetet, mely megkérdezi, hogy kívánja-e megszakítani a jelenlegi
másolási feladatot.

Ha a beállítás KI, a pillanatnyi másolási feladat nem szakítható megy egy másikkal.

SZÉLTŐL SZÉLIG

MÁSOLÁS=KI

KI

BE

Jelzi, hogy a másolatok széltől szélig legyenek-e nyomtatva (a papír szélétől 1 mm-en
belül), vagy a normál 6,35 mm-es nem nyomtatható szegélyen belül.

HALLHATÓ

VISSZAJELZÉS=BE

BE

KI

Hangjelzést ad egy billent yű megnyomásakor vagy az érintőképernyő interaktív
területének megérintésekor.

background image

B Kezelőpanel menük

218

Eszközbeállítás menü

HUWW