HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Papírkezelés menü

background image

Papírkezelés menü

Ha a papírkezelés jól van beállítva a kezelőpanelen, akkor a nyomtatáshoz megválaszthatja a papír típust és a papírméretet az
illesztőprogramban vagy a szof tveralkalmazásban. További információkér t lásd:

„Nyomtatás papír típus és -méret alapján”, 71. oldal

.

Ennek a menünek egyes tételei (mint a kétoldalas nyomtatás vagy a kézi adagolás) a szof tveralkalmazásból vagy az illesztőprogramból
is (ha a megfelelő meghajtó van telepítve) elérhetőek. Az illesztőprogram és a szof tveralkalmazás beállításai hatálytalanítják a
kezelőpanel beállításait. További információkér t lásd:

„ Az illesztőprogram funkcióinak használata”, 66. oldal

.

Tétel

Értékek

Magyarázat

1 TÁLCA

ÜZEMMÓD=ELSŐ

ELSŐ

KAZETTA

ELSŐ:

Lehetővé teszi a felhasználó számára annak meghatározását,

hogy a tálcában lévő hordozó legyen-e felhasználva.

KAZETTA:

Ha a beállítás KAZETTA, akkor a tálcát a többi tálcával

megegyező módon méret és típus szerint kell konfigurálni.

<N>. TÁLCA

MÉRET=LETTER

Lehetővé teszi a felhasználó számára a papírméret megadását a 2., 3. és
4. tálcákhoz (ha vannak), amennyiben az egyéni beállítás kapcsolója
EGYÉNI

állásban van. A méretet a készülék ér zékeli, ha a kapcsoló

STANDARD

állásban van. A tálca száma az <N> helyére ér tendő.

<N> TÁLCA

TÍPUS=SIMA

Lehetővé teszi, hogy a felhasználó minden tálcához megadja a hordozó
típusát. A tálca száma az <N> helyére ér tendő.

background image

B Kezelőpanel menük

198

Papírkezelés menü

HUWW

BEÉGETŐ ÜZEMMÓDOK AUTOMATIKUS

NORMÁL

ALACSONY

MAGAS1

MAGAS2

SEBESSÉG

Konfigurálja az beégetőmű üzemmódot az egyes papír típusokhoz.

A beégető üzemmód csak a menü opcióból módosítható a kezelőpanelen.

AUTOMATIKUS

: Az adott médiatípushoz optimális üzemmódot használja.

NORMÁL

: Normál hőmérséklet, percenként 50 lap (ppm) nyomtatása

(40 ppm a HP LaserJet 9000Lmfp esetén).
ALACSONY

: Alacsony hőmérséklet, percenként 50 lap (ppm) nyomtatása

(40 ppm a HP LaserJet 9000Lmfp esetén).
MAGAS1

: Megemeli a hőmérsékletet, percenként 50 lap (ppm)

nyomtatása (40 ppm a HP LaserJet 9000Lmfp esetén).
MAGAS2

: Megemeli a hőmérsékletet, és 32 ppm sebességgel nyomtat.

SPECIÁLIS

: Normál sebességű nyomtatási üzemmód, 40 másodperces

késleltetéssel a következő feladatig. Minden 400 oldal után a feladat első
oldala kisebb sebességgel kerül kinyomtatásra a beégető tisztítása
érdekében. A kinyomtatott oldalon nem lehetnek látható hibák. Ez nem
javasolt beállítás.

Az alapér ték minden papír típushoz az AUTOMATIKUS.

A támogatott papír típusok teljes listájához lásd a bevezető útmutatót a
készülék CD-jén, vagy látogasson el a

www.hp.com/cposuppor t/

oldalra.

VIGYÁZAT!

Amennyiben MAGAS1 vagy MAGAS2 ér tékre állítja a beégető üzemmódot,
a nyomtatás befejeztével ne felejtse visszaállítani alapér tékre. A
papír típus MAGAS1 vagy MAGAS2 beállítása lerövidítheti egyes
fogyóeszközök, mint pl. a beégető élettar tamát, illetve egyéb
meghibásodásokhoz vagy elakadáshoz vezethet.

Tétel

Értékek

Magyarázat

background image

B Kezelőpanel menük

199

Eszközbeállítás menü

HUWW