HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Alapvetõ nyomtatási utasítások

background image

Alapvető nyomtatási utasítások

Ez a rész a nyomtatás opcióinak a termék illesztőprogramjával (Windows) vagy Apple LaserWriter (Macintosh) illesztőprogrammal
tör ténő beállításaihoz kapcsolódó alapvető utasításokat tar talmazza. Ha lehetséges, a készülék beállításait abból az alkalmazásból adja
meg, amelyben dolgozik, vagy a Nyomtatás párbeszédpanelből. Erre a legtöbb Windows és Macintosh alkalmazással lehetősége
nyílik. Ha nem elérhető a beállítás az alkalmazásban vagy az illesztőprogramban, akkor a készülék kezelőpaneljének segítségével
hajtsa végre.

Nyomtatás

1

Ellenőrizze, hogy a készülékbe töltött-e papír t. Utasításokér t tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető
útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt és a következő részt:

„Média tájolása”, 48. oldal

.

2

Ha egyedi méretű médiát töltött a 2., 3. vagy 4. tálcába, vagy ha az 1. tálcába bármilyen méretű médiát töltött, adja meg úgy a
beállításokat, hogy a tálcák felismerjék a betöltött papír méretét. Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető
útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

3

Állítsa be a papírméretet.Windows esetén: A Fájl menüben kattintson az Oldalbeállítás parancsra. Ha a Nyomtatás parancsot választja, győződjön
meg arról, hogy ez a készülék a kijelölt nyomtató, és a kattintson a Tulajdonságok lehetőségre.Macintosh esetén: A Fájl menüben kattintson az Oldalbeállítás parancsra. Győződjön meg róla, hogy ez a készülék van-e
kijelölve.

4

A papírméret ablakban válasszon egyet az alábbiak közül:A használt papír méretéhez rendelt név.Egyedi

5

Válasszon az Álló és a Fekvő tájolás közül.

6

Ha az illesztőprogram még nincsen megnyitva, a Fájl menüben kattintson a Nyomtatás parancsra. Windows alkalmazások esetén
kattintson a Tulajdonságok pontra is.

background image

5 Nyomtatás

58

Alapvető nyomtatási utasítások

HUWW

7

A forráspapír ablakban válassza ki a behúzáshoz használni kívánt tálcát, vagy adja meg a papír típusát és méretét. Lásd:

„Nyomtatás papír típus és -méret alapján”, 71. oldal

.

8

Válasszon bármely egyéb beállítást, pl. a kétoldalas nyomtatást, vízjelek vagy eltérő első oldal nyomtatását. Az ezekre a
beállításokra vonatkozó további információkér t tekintse át a rész egyéb feladatait.

9

A szabványos kimeneti tálca az alapbeállított kimeneti hely. Ezt a helyet használja a legtöbb médiatípus kimenetéhez, beleér tve a
címkéket, fóliákat és nehéz papírokat is. Emellett választhat egyéb kimeneti tar tozékot, pl. lerakót vagy tűző/lerakót is.

10

A feladat nyomtatásához válassza a Nyomtatás parancsot.

background image

5 Nyomtatás

59

A kimeneti tálca kiválasztása

HUWW