HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Az illesztõprogram funkcióinak használata

background image

Az illesztőprogram funkcióinak használata

Amikor egy szof tveralkalmazásból nyomtat, akkor a nyomtatóillesztő-programban számos MFP funkció áll rendelkezésére. A Windows
nyomtatóillesztő-programok eléréséhez lásd:

„Hozzáférés a Windows-illesztőprogramhoz”, 18. oldal

.

Megjegyzés

A nyomtatóillesztő-programban és a szof tveralkalmazásban eszközölt beállítások általában felülírják a kezelőpanelen végzett
beállításokat. (A szof tveralkalmazásban végrehajtott beállítások általában felülírják a nyomtatóillesztő-programban eszközölt
beállításokat.)

Eredeti példányok leválogatása

Az eredeti példányok leválogatása funkció több eredeti példány nyomtatását az alábbi előnyökkel valósítja meg:csökkentett hálózati forgalombiztosítja a gyorsabb visszatérést az alkalmazáshozbármely eredeti dokumentumot kezeli

Terméktelepítési információk mentése

A nyomtatóillesztő-programok lehetővé teszik a leggyakrabban használt nyomtatóbeállítások alapér telmezettként tör ténő mentését.
Például az illesztőprogram nyomtathat a következő beállítások figyelembevételével: letter méretű papír, álló tájolás, automatikus
tálcaválasztás (az első rendelkezésre álló tálcából).

A Windows PCL 6 és PCL 5e nyomtatóillesztő-programok lehetővé teszik a többféle nyomtatási feladat beállításainak mentését a
készülékben. Például előfordulhat, hogy egyszerre szeretne megadni egy gyorsbeállítást a borítékok vagy egy dokumentum első
lapjának fejléces papírra tör ténő nyomtatásához.

Új illesztőprogram-funkciók

További információér t tekintse át a Gyorsbeállítások, Méretezés illesztés céljából (bármely oldalméretet bármely oldalméretre) és a
Füzet nyomtatása opciókat a Windows-illesztőprogramból, vagy az illesztőprogram súgóját.

background image

5 Nyomtatás

67

Az illesztőprogram funkcióinak használata

HUWW

Vízjelek nyomtatása

A vízjel, például a „Szigorúan bizalmas”, tulajdonképpen figyelmeztetésre használható, és a dokumentum minden lapjának háttereként
kerül kinyomtatásra. Az elérhető opciókat keresse az illesztőprogramban, vagy további információkér t nézze meg az illesztőprogram
on-line súgóját.

Macintosh alapú rendszer esetén illesztőprogramjának verziójától függően választhatja az „Egyedi” beállítást, és megadhatja a
választott szöveget.

background image

5 Nyomtatás

68

Eltérő első lap

HUWW