HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Borítékok nyomtatása

background image

Borítékok nyomtatása

Borítékokat az 1. tálca segítségével nyomtathat, mely egyidejűleg összesen 10 boríték befogadására képes. Az 1. tálcából többféle
borítéktípusra lehet nyomtatni.

A nyomtatás minősége a boríték szerkezetétől függ. Mielőtt nagyobb mennyiséget vásárolna, mindig teszteljen le néhány minta
borítékot. A borítékokra vonatkozó adatokér t tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse
fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

VIGYÁZAT!

A kapcsokkal, patentkapcsokkal, ablakokkal, bevonóanyaggal, öntapadó ragasztóval vagy más szintetikus anyagokkal ellátott
borítékok súlyosan károsíthatják a készüléket. Ne használjon borítékot nyomásér zékeny ragasztóval.

A borítéknyomtatással kapcsolatos alapvető lépések a következők:

1

Töltse be a borítékokat. Lásd:

„Borítékok betöltése az 1. tálcába”, 60. oldal

.

2

Mozdítsa el a beégetőmű-karokat. Lásd:

„ A beégetőmű-karok helyzetének módosítása”, 61. oldal

.

3

Indítsa el a nyomtatást. Lásd:

„Borítékok nyomtatása alkalmazásból”, 62. oldal

.

background image

5 Nyomtatás

60

Borítékok nyomtatása

HUWW

Borítékok betöltése az 1. tálcába

1

Nyissa ki az 1. tálcát, de ne húzza ki a hosszabbítást. (A legtöbb borítékot a nyomtató
a hosszabbítás nélkül veszi fel a legjobban. Azonban a túlméretes borítékok esetében
elképzelhető, hogy hosszabbítót kell alkalmaznia.)

2

Töltsön maximum 10 borítékot az 1. tálca közepébe a nyomtatandó oldallal felfelé,
valamint a bélyeg helyének oldalával a nyomtató felé. Csúsztassa a borítékokat a
készülékbe egészen addig, amíg erőltetés nélkül lehetséges.

3

Igazítsa a vezetőket úgy, hogy azok érintsék a borítékadagot, de ne hajlítsák meg
azokat. Győződjön meg róla, hogy a borítékok a vezetőkön lévő fülek alá simulnak.

4

Módosítsa a beégetőmű karok helyzetét (lásd:

„ A beégetőmű-karok helyzetének

módosítása”, 61. oldal

).

1

2

3

background image

5 Nyomtatás

61

Borítékok nyomtatása

HUWW

A beégetőmű-karok helyzetének módosítása

1

Távolítsa el a kimeneti eszközt a készüléktől, hogy hozzáférhessen a bal oldali
ajtóhoz.

2

Nyissa ki a bal oldali ajtót.

FIGYELEM!

NE érintse a 2. lépésben bemutatott, kapcsolódó beégetőmű-területet, mer t FORRÓ
lehet!

3

Emelje fel a két kék „T” alakú kar t.

4

A boríték nyomtatását követően állítsa vissza a karokat eredeti helyzetükbe.

5

Zárja be a bal oldali ajtót.

1

4

2

5

background image

5 Nyomtatás

62

Borítékok nyomtatása

HUWW

Borítékok nyomtatása alkalmazásból

1

Töltsön borítékokat az 1. tálcába.

2

Az alkalmazásban vagy az illesztőprogramban válasszon az 1. tálca vagy az Automatikus lehetőségek közül. Vagy válasszon
papír forrást.

3

Adja meg a megfelelő borítékméretet és -típust. A borítékokra vonatkozó adatokér t tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen
található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

4

Ha az alkalmazás nem formázza automatikusan a borítékot, a laptájolásnál válassza az „Álló” lehetőséget.

VIGYÁZAT!

A papírelakadás elkerülése érdekében ne távolítson el vagy helyezzen be borítékot a nyomtatás megkezdését követően.

5

Állítsa a margókat a boríték szélétől 15 mm-re (0,6 hüvelykre). A legjobb nyomtatási minőség érdekében állítsa a margókat a
válaszcímhez és postázási címhez igazodva (hagyományos címmargó-beállítások a Commercial #10 vagy a DL borítéktípusokhoz
elérhetőek). Ha lehetséges, ne nyomtasson a borítéknak arra a részére, ahol a borítékfül és a boríték ragasztása találkoznak.

6

A papír típusa vagy mérete alapján tör ténő nyomtatáshoz tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető
útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

7

Ha borítékokat a lerakóba vagy tűző/lerakóba nyomtat, kimeneti helynek adja meg az 1. kimeneti tálcát. Ha borítékokat a
többfunkciós befejezőegységbe nyomtat, kimeneti helynek a Lerakó tálcát adja meg.

8

A művelet befejeztével engedje vissza a karokat alsó helyzetbe.

VIGYÁZAT!

Ha ezt elmulasztja megtenni, szabványos papírok esetében gyenge nyomtatási minőséggel kell számolnia.

background image

5 Nyomtatás

63

Nyomtatás speciális papírra

HUWW