HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Eltérő első lap

background image

Eltérő első lap

Eltérő első lap nyomtatása

Ezeket az útmutatásokat kövesse, amikor egy nyomtatási feladat során az első lapot
máshogy akarja kinyomtatni, mint a többi lapot.

1

Windows alapú rendszer esetén válassza a „Más papír használata az első laphoz”
opciót a nyomtatóillesztő-programban. Az első laphoz válassza az 1. tálcát (vagy a
Kézi adagolást), a többi lap számára pedig a fennmaradó tálcák egyikét. Helyezze az
első lap nyomtatására szánt papír t az 1. tálcába. (Kézi adagolás esetén akkor
helyezze a papír t az 1. tálcába, ha a feladatot már elküldte a nyomtatóra, és papír
betöltésére utasítást kap.) Helyezze a papír t az 1. tálcába úgy, hogy az a nyomtatandó
oldalával felfelé és a lap tetejével a nyomtató hátsó része felé nézzen.

Macintosh alapú rendszerek esetén válassza a „Első innen” és a „Maradék innen”

opciókat a nyomtató párbeszédablakában.

Megjegyzés

Hogy hol és hogyan választhat az opciók közül, a szof tveralkalmazástól és az adott
nyomtatóillesztő-programtól függ. (Előfordulhat, hogy néhány opció csak a
nyomtatóillesztő-programon keresztül elérhető.)

2

A dokumentum további lapjait töltse egy másik tálcába. Az első és a további lapokat a
papír típusa szerint választhatja ki. További információkér t lásd:

„Nyomtatás papír típus

és -méret alapján”, 71. oldal

.

1

2

background image

5 Nyomtatás

69

Üres hátlap

HUWW