HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - További másolatok készítése Gyorsmásolási feladatról

background image

További másolatok készítése Gyorsmásolási feladatról

Ez a fejezet a nyomtató merevlemezén megőrzött feladat további példányainak kezelőpanelről tör ténő kinyomtatását mutatja be.

További másolatok készítése Gyorsmásolási feladatról

1

Érintse meg a Menü sor t.

2

Érintse meg a Feladat előhívása lehetőséget.

3

A feladatlista megtekintéséhez érintse meg a Felhasználónév opciót.

4

Léptessen az adott feladathoz, majd érintse meg az OK parancsot.

5

Az alapér telmezett példányszám nyomtatásához lépjen a következő pontra. Egyéb esetben hajtsa végre a következőt a nyomtatási
példányszám ellenőrzéséhez vagy módosításához.

a

Léptessen a Másolatok pontra. A nyomtatáshoz megadott példányszám az ablak tetején jelenik meg.

b

A szám módosításához használja a számbillentyűket, vagy válasszon új számot, majd érintse meg az OK parancsot.

6

Léptessen a Nyomtatás sorra, és nyomja meg a

S

TAR T

gombot. A készülék kinyomtatja a feladatot.

Ha a Nyomtatás sorhoz tar tozik

a feladat nyomtatásához PIN-kód szükséges. Lásd:

„Magánjellegű feladat nyomtatása”, 74. oldal

.

background image

5 Nyomtatás

79

Gyorsmásolási feladat létrehozása

HUWW