HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Magánjellegű feladat nyomtatása

background image

Magánjellegű feladat nyomtatása

A magánjellegű nyomtatási funkció használatával a feladat addig nem nyomtatódik ki, amíg azt a felhasználó jóvá nem hagyja a készülék
kezelőpaneljén egy 4 számjegyű személyi azonosító számmal (PIN). A PIN-kódot a felhasználó határozza meg az illesztőprogramban, és
az a nyomtatási feladat részeként kerül a nyomtatóba.

Magánjellegű feladatok létrehozása

Egy feladat magánjellegű voltának a meghajtóban tör ténő meghatározásához válassza a Magánjellegű feladat opciót, és gépeljen be
egy 4 jegyű PIN kódot. A készülék nem nyomtatja ki addig a feladatot, míg a kezelőpanelen meg nem adja a PIN-kódot.

Magánjellegű feladatok jóváhagyása

A felhasználó a kezelőpanelről nyomtathatja ki a magánjellegű feladatot.