HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nyomtatás az opcionális HP Fast InfraRed Receiver (FIR) egység segítségével

background image

Nyomtatás az opcionális HP Fast InfraRed Receiver (FIR) egység segítségével

Az opcionális HP Fast InfraRed Receiver (FIR) (gyors infravörös érzékelő) lehetővé teszi bármely IRDA -kompatibilis hordozható
eszközről (pl.: laptop számítógép) a vezeték nélküli nyomtatást a HP LaserJet 9000 Series készülékekre.

A nyomtatási összeköttetés fenntar tásához a küldő FIR por tot a fogadó por t működési távolságán belül kell elhelyezni. Az
összeköttetést bármely tárgy, például egy kéz, egy papírlap, a közvetlen napsugárzás vagy a küldő, illetve a fogadó gyors infravörös
por tra eső éles fény is megszakíthatja.

Megjegyzés

További információkér t nézze meg a HP Fast InfraRed Receiver egységhez kapott felhasználói kézikönyvet.