HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Feladat nyomtatása FIR porttal

background image

Feladat nyomtatása FIR porttal

A feladat nagyságától függően a HP Fast InfraRed Receiver por ttal tör ténő nyomtatás lassabb lehet, mint a közvetlenül a párhuzamos
por thoz csatlakoztatott kábelen keresztül megvalósuló nyomtatás.

Feladat nyomtatása

1

Igazítsa laptop számítógépét (vagy más hordozható IRDA -kompatibilis
FIR -ablakkal rendelkező eszközét) maximum 1 méteren (3 lábon) belül a
HP FIR Connect egységhez. A FIR -ablaknak a készülékhez képest +/- 15
fokos szögön belül kell elhelyezkednie, hogy a nyomtatáshoz biztosított
legyen a hatékony kapcsolat.

Megjegyzés

A nyomtatási összeköttetés megszakadását elkerülendő, helyezze az infravörös
küldő egységet a fogadó por t működési távolságán belül, és arra is ügyeljen, hogy
semmi (pl. kéz, papír vagy akár a közvetlen napfény) sem akadályozza a két por t
közötti kapcsolatot.

2

A feladat kinyomtatása. A HP Fast InfraRed Receiver egységen a jelzőfény
világítani kezd, majd rövid szünet után a nyomtató állapotsorán a feladat feldolgozása üzenet jelenik meg.

Ha az állapotjelző fény nem kezd el világítani, igazítsa újra a HP Fast InfraRed Receiver egységet a küldő gép FIR por tjához, küldje újra
a nyomtatási feladatot, és ügyeljen az összes eszköz elhelyezkedésére. Ha a berendezést mozgatnia kell (például papír t kell
beletennie), ügyeljen arra, hogy az összes eszköz a működési hatósugáron belül maradjon a kapcsolat megtar tása érdekében.

Ha a kapcsolat a nyomtatási feladat befejezése előtt megszakadna, a HP Fast InfraRed Receiver állapotjelző fénye kialszik. Legfeljebb
40 másodperc áll a rendelkezésére, hogy elhárítsa a megszakítás okát, és folytassa a feladatot. Ha a kapcsolat helyreáll ezen
időtar tamon belül, akkor az állapotjelző fény ismét világítani kezd.

background image

5 Nyomtatás

84

Nyomtatás megszakítása és újraindítása

HUWW