HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A papír típusa és mérete alapján történő nyomtatás előnyei

background image

A papír típusa és mérete alapján történő nyomtatás előnyei

Ha gyakran használ különböző típusú papírokat, akkor miután a tálcákat helyesen beállította, a továbbiakban a nyomtatások előtt nem
kell ellenőriznie, hogy melyik tálcába milyen papír t töltött. Ez különösen akkor hasznos, amikor a készüléket megosztva használják, és
többen is töltenek bele vagy távolítanak el belőle médiát.

A papír típusa és mérete alapján tör ténő nyomtatás egy olyan funkció, amellyel biztosan a kívánt papírra nyomtathatja a feladatokat.

Ha a betöltött média típusának megadásánál bizonytalan, mely típust kell választania a listából (például bankposta vagy újrahasznosított
papír t-e), akkor nézze meg a címkét a papír csomagolásán. A támogatott papírokra vonatkozóan tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

Megjegyzés

A típus és méret beállításait a hálózati nyomtatókhoz tar tozó HP Web Jetadmin szof tverrel is be lehet állítani. Lásd a
nyomtatóillesztő-program on-line súgóját.

background image

5 Nyomtatás

72

Nyomtatás papír típus és -méret alapján

HUWW

Nyomtatás papírtípus és -méret alapján

Megjegyzés

Az illesztőprogramban és a szof tveralkalmazásban eszközölt beállítások felülírják a kezelőpanelen végrehajtott beállításokat. (A
szof tveralkalmazásban végrehajtott beállítások általában felülírják a nyomtatóillesztő-programban eszközölt beállításokat.)

1

Töltse be és igazítsa a tálcákat. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

2

A grafikus kijelző érintőképernyőjén érintse meg a Menü pontot, majd a Papírkezelés opciót.

3

Tegye az alábbiak egyikét:Ahhoz, hogy a készülék automatikusan behúzza az 1. tálcába betöltött papírnak megfelelő típust és méretet: Állítsa az
1. tálca Mód lehetőségét Első

opcióra.Az 1. tálcából típus és méret alapján tör ténő nyomtatáshoz úgy, hogy a készülék utasítsa a felhasználót a papír betöltésére:
Állítsa az 1. tálca Mód lehetőségét Kazetta opcióra. Érintse meg az 1. tálca Méret lehetőségét, és válassza ki a
betölteni kívánt méretet. Érintse meg az 1. tálca Típus lehetőségét, és válassza ki a betölteni kívánt típust.A 2. tálcából, a 3. tálcából vagy a 4. tálcából típus és méret alapján tör ténő nyomtatáshoz akkor, amikor a tálcába szabványos
méretű papír van töltve: Adja meg a típust. A méretet a készülék automatikusan felismeri.A 2. tálcából, a 3. tálcából vagy a 4. tálcából típus és méret alapján tör ténő nyomtatáshoz akkor, amikor a tálcába egyedi
méretű papír van töltve: Adja meg a méretet és a típust. A méret megadásához válassza az Egyedi opciót, majd adja meg a
méretet a papír vezetőkön található mér tékegység alapján.

4

Válassza ki a kívánt papír típust és -méretet az alkalmazásból vagy az illesztőprogramból.

A típus és méret alapján tör ténő nyomtatáshoz lehet, hogy el kell távolítani a papírokat az 1. tálcából, vagy be kell zárnia, illetve
Kazetta módba kell állítani azt. További információkér t lásd:

„Papírkezelés menü”, 197. oldal

.

background image

5 Nyomtatás

73

Feladatvisszatar tási funkciók

HUWW