HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Nyomtatás speciális papírra

background image

Nyomtatás speciális papírra

Ez a rész a speciális médiára tör ténő nyomtatást mutatja be, beleér tve a fejléces papírokat, a fóliákat, a levelezőlapokat, az egyedi
méretű és nehéz papírokat.