HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Címkék nyomtatása

background image

Címkék nyomtatásaTájolja a címkéket a

„Média tájolása”, 48. oldal

c. részben megadottak alapján.Nyomtasson egy legfeljebb 50 címkét tar talmazó köteget az 1. tálcáról.Csak a lézernyomtatókhoz ajánlott címkéket használjon. Győződjön meg róla, hogy a címkék megfelelnek az előírásoknak.
(Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

VIGYÁZAT!

Ha nem tar tja be ezeket az utasításokat, a termék megrongálódhat.

background image

5 Nyomtatás

64

Nyomtatás speciális papírra

HUWW

Különleges óvintézkedések:Ne használja ki az 1. tálca teljes kapacitását a címkék betöltésekor, mer t azok nehezebbek, mint a papír.Ne használjon olyan címkéket, amelyek elváltak a hátsó laptól, gyűröttek vagy más módon sérültek.Ne használjon olyan címkéket, amelyek hátsó oldala levált. (A címkéknek a teljes hátsó lapot be kell takarniuk szabad részek
nélkül.)Ne töltse be ugyanazt a címkét egynél többször a nyomtatóba. Az öntapadós hátsó részt úgy ter vezték, hogy csak egyszer
haladhat keresztül a nyomtatón.Ne nyomtasson a címkék mindkét oldalára.