HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Körben kifutó papír nyomtatása

background image

Körben kifutó papír nyomtatása

Mivel a készülék 312 - 470 mm (12,3 - 18,5 hüvelyk) speciális vágott papírra képes nyomtatni, ezér t az 1. tálcából legfeljebb 297 -
450 mm (11,7 - 17,7 hüvelyk) méretű, vágójelet tar talmazó körben kifutó képeket is nyomtathat. További információér t tekintse át a
szof tver súgóját.

background image

5 Nyomtatás

66

Az illesztőprogram funkcióinak használata

HUWW