HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Megőrzött feladat nyomtatása

background image

Megőrzött feladat nyomtatása

A nyomtató merevlemezén tárolt feladatot a felhasználó a kezelőpanelről nyomtathatja ki.

Megőrzött feladat nyomtatása

1

Érintse meg a Menü sor t.

2

Léptessen a Feladat előhívása sorhoz.

3

A feladatlista megtekintéséhez érintse meg a Felhasználónév opciót.

4

Léptessen az adott feladathoz, majd érintse meg az OK parancsot.

5

Az alapér telmezett példányszám nyomtatásához érintse meg a Tovább parancsot. Ekkor a kijelző a következő sorra vált:
Példányszám=n

. A szám módosításához használja a számbillentyűket, vagy léptessen az új szám kiválasztásához, majd érintse

meg az OK parancsot.

Ha a Nyomtatás sorhoz tar tozik

akkor a feladat magánjellegű feladat, és előhívásához PIN-kód szükséges. Lásd:

„Magánjellegű

feladat nyomtatása”, 74. oldal

.

background image

5 Nyomtatás

77

Gyorsmásolási feladat létrehozása

HUWW