HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A PCL 5e betűkészletek kiválasztása

background image

A PCL 5e betűkészletek kiválasztása

Kinyomtathat egy PCL-betűkészlet-listát, hogy áttekintse az egyes belső betűtípusokhoz tar tozó parancsokat (lásd:

„PCL- vagy

PS-betűkészletlista”, 180. oldal

). Az alábbiakban látható egy minta részlete. Figyelje meg azt a két mezőt, ahová a változó jelkészletek

és pontméretek kerülnek.

Ezeket a változóknak fenntar tott helyeket ki kell tölteni, különben a készülék az alapér telmezés szerinti ér tékeket fogja használni.
Például, ha be akar állítani egy jelkészletet, amely vonalrajzoló karaktereket használ, akkor válassza ki a 10U (PC-8) vagy a 12U
(PC-850) jelkészletet. További gyakran használt jelkészletkódok is fel vannak sorolva egy táblázatban:

„Betűkészlet-választás”,

245. oldal

.

Megjegyzés

A betűkészletek vagy „azonos”, vagy „arányos” távolságúak. A készülékben vannak állandó fontok (Courier, Letter Gothic és
Lineprinter) és arányosak (CG Times, Arial®, Times New Roman® és mások).

Az állandó távolságú betűkészletek általában olyan alkalmazásokban használhatók, mint a táblázatok és adatbázisok, ahol
fontos, hogy az oszlopok függőlegesen ne csússzanak el. Az arányos távolságú betűkészletek általában szövegekben és
szövegszerkesztő alkalmazásokban használatosak.

background image

D Nyomtatóparancsok

242

Szokásos PCL 5e nyomtatóparancsok

HUWW