HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Váltó jelsorozatok kombinációja

background image

Váltó jelsorozatok kombinációja

Több váltó jelsorozat kombinálható egy váltó jelsorozatba. A kódok kombinálása során három fontos szabályt tar tson szem előtt:

1

Minden escape jelsorozatban a váltó karakter t követő első két karakternek (paraméteres és csopor tkarakterek) egyformának kell
lenniük a parancsok mindegyikében a kombinálhatóság érdekében.

2

A kombinált váltó jelsorozatokban az egyes váltó jelsorozatok nagybetűs (lezáró) karakterét változtassa kisbetűre.

3

A kombinált váltó jelsorozat utolsó karakterének nagybetűnek kell lennie.

Az alábbi példa bemutat egy a készülékre küldött váltó jelsorozatot, ha a választás legal papír, fekvő tájolás és hüvelykenként nyolc sor:

Ec&l3AEc&l1OEc&l8D

A következő váltó szekvencia ugyanazt a nyomtatóparancsot tar talmazza, de a jelsorozatokat egy rövidebb szekvenciába tömörítve:

Ec&l3a1o8D

background image

D Nyomtatóparancsok

241

A PCL 5e betűkészletek kiválasztása

HUWW