HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Áttekintés

background image

Áttekintés

Ez a rész segítséget nyújt a nyomtatókkal kapcsolatos hibakeresésben és problémamegoldásban.

„Elakadások elhárítása”,
100. oldal

Néha a papír elakadhat nyomtatás közben. Ez a rész segítséget nyújt a papírelakadások helyének
megállapításában, a papír eltávolításában, valamint az ismétlődő papírelakadások elhárításában.

„ A készülék üzeneteinek
ér telmezése”, 122. oldal

Többféle üzenet jelenhet meg a nyomtató kezelőpaneljén. Egyes üzenetek anyomtató aktuális
állapotát jelzik, mint pl. az INICIALIZÁLÁS üzenet. Más üzenetek beavatkozást kérnek, mint pl. a
ZÁRJA AZ ELÜLSŐ AJTÓT

. Az üzenetek többsége magától értetődő. Néhány azonban a készülék

problémáira vonatkozik, illetve további műveletre vagy leírásra utasít. Ez a rész az ilyen típusú
üzeneteket sorolja fel, és megmondja, mit kell tenni, ha az üzenetek nem tűnnek el a kijelzőről.

„ A nyomtatás minőségével
kapcsolatos problémák
megoldása”, 144. oldal

A készüléknek a nyomtatási feladatokat a legjobb nyomtatási minőségben kell teljesítenie. Ha a
nyomat nem éles vagy tiszta, és az oldalon hibák jelennek meg, mint például vonalak, szemcsék vagy
foltok, ennek a résznek a segítségével állapítsa meg a hiba okát, és oldja meg a nyomtatás
minőségével kapcsolatos problémát.

„ A készülék problémáinak
meghatározása”,
152. oldal

Mielőtt elhárítaná a készülékben felmerült problémát, meg kell keresnie a probléma helyét. A
folyamatábra segítségével állapítsa meg, mi a probléma, és kövesse ennek megfelelően az adott
hibaelhárítási javaslatokat.

„ A készülék
konfigurációjának
ellenőr zése”, 175. oldal

A készülékből kinyomtathatja az információs oldalakat, melyek a készülékről és beállításairól közölnek
részleteket.

background image

7 Problémamegoldás

100

Elakadások elhárítása

HUWW