HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A készülék üzeneteinek értelmezése

background image

A készülék üzeneteinek értelmezése

Az üzenetek a készülék kezelőpaneljének kijelzőjén jelennek meg, hogy jelezzék a nyomtató normális állapotát (pl. Feladat
feldolgozása

) vagy hibaállapotot (pl. Zárja be az elülső ajtót) jelezzenek, amely beavatkozást igényel. A

„Kezelőpanel-üzenetek leírása”, 123. oldal

rész olyan üzeneteket sorol fel, amelyek beavatkozást igényelnek, vagy további kérdéseket

vetnek fel. Az üzeneteket itt betűrend szerinti felsorolásban olvashatja, a lista végén pedig számüzeneteket is talál. Nem minden üzenet
található a listában, mer t némelyikük (pl. a Kész) magától ér tetődő.

Megjegyzés

Bizonyos üzenetek függnek a kezelőpanel Készülék konfigurálása menü Rendszertelepítés almenüjének
AUTOMATIKUS FOLYTATÁS

és törölhető üzenetek beállításaitól (Lásd:

„Rendszerbeállítás almenü”, 213. oldal

).

A készülék súgórendszerének használata

A készülék a kezelőpanelen keresztül elérhető on-line súgórendszerrel rendelkezik, amely tanácsokat ad a legtöbb készülékhiba
elhárításához. A kezelőpanelen az egyes hibaüzenetek az on-line súgórendszer elérésére vonatkozó utasításokkal váltakozva jelennek
meg.

Amikor a ? megjelenik egy hibaüzenetben, vagy az üzenet a SÚGÓHOZ NYOMJA MEG A ? váltakozva látható, nyomja meg

a súgó

megtekintéséhez.

Az on-line súgórendszerből való kilépéshez nyomja meg

.

Ha az üzenet nem tűnik elBizonyos üzenetek (pl. egy olyan üzenet, mely a tálca betöltésére utasít, vagy arra figyelmeztet, hogy az előző nyomtatási feladat
még mindig a memóriában van) felkínálják a lehetőséget, hogy a nyomtatás indításához a felhasználó megérintse a Folytatás
gombot, vagy a

S

TOP

gomb megnyomásával törölhesse a feladatot és a munkát.Ha az összes ajánlott teendő végrehajtása után sem tűnik el az üzenet, hívja a hivatalos HP-szer vizt vagy -terméktámogatót.
(Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

background image

7 Problémamegoldás

123

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW