HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kezelőpanel-üzenetek leírása

background image

Kezelőpanel-üzenetek leírása

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

HOZZÁF. MEGTAGAD

MENÜK ZÁROLVA

A használni kívánt kezelőpanel-funkció zárolva van a jogtalan hozzáférés megakadályozására.

Forduljon a hálózati rendszergazdához.

ADF FEDÉL NYITVA

Zárja az ADF fedelét. Kövesse a megjelenő párbeszédablakban olvasható utasításokat.

ADF PAPÍRELAKADÁS

Az automatikus lapadagolóban elakadt a papír.

Kövesse a megjelenő párbeszédablakban olvasható utasításokat.

ADF BEHÚZÁSI HIBA

Ügyeljen rá, hogy ne töltsön 30 lapnál több eredeti példányt a tálcára.

Kövesse a megjelenő párbeszédablakban olvasható utasításokat.

ADF FERDE HIBA

Ügyeljen rá, hogy a papír vezetők az eredeti példányok oldalához igazodjanak, és arra is, hogy az
eredeti példányok mind azonos méretűek legyenek.

Kövesse a megjelenő párbeszédablakban olvasható utasításokat.

ROSSZ DUPLEX

CSATLAKOZTATÁS

A duplex nyomtatási tar tozék nem megfelelően csatlakozik a készülékhez.

Kövesse a megjelenő párbeszédablakban olvasható utasításokat.

ROSSZ

TÁLCA-CSATLAKOZÁS

A tálca nem megfelelően csatlakozik a készülékhez.

Kövesse a megjelenő párbeszédablakban olvasható utasításokat.

<TÁLCANÉV> MEGTELT

A megadott kimeneti tálca megtelt.

A nyomtatás folytatásához ürítse ki a tálcát.

background image

7 Problémamegoldás

124

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

TÖRLÉS

FOLYAMATBAN...

<FELADATNÉV>

A készülék éppen egy feladatot töröl. Az üzenet addig látható, míg a feladat be nem fejeződik, a papírút
nem áll rendelkezésre, és amíg a készülék nem fogadta és selejtezte ki az aktív adatcsatornán bejövő
adatokat.

PATRONHIBA

A patron tele van töltve, és a szállítás közbeni védelemhez használt védőszalagot nem lehet eltávolítani.

Vigye vissza kereskedőjéhez a patront, és cseréltesse ki. (Tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

KEVÉS A FESTÉK -

xxxx

BECSÜLT OLDALSZÁM

A folytatáshoz

érintse meg a

Folytatás gombot.

Ez az üzenet először akkor jelenik meg, amikor a festék körülbelül 8 százaléka áll még rendelkezésre
(ez egy 30000 oldal nyomtatására alkalmas patron, illetve 5%-os lefedettség esetén kb. 2400 oldal).

Kövesse a megjelenő párbeszédablakban olvasható utasításokat. Lásd a

„ A nyomtatópatron állapotai”,

96. oldal

részt további információkér t.

FESTÉK KIFOGYOTT

CSERÉLJE A PATRONT

A nyomtatópatronban található dob élettar tama lejár t.

Kövesse a megjelenő párbeszédablakban olvasható utasításokat.

PAPÍRÚTVONAL

ELLENŐRZÉSE

A készülék a lehetséges papírelakadások ellenőrzése céljából forgatja a papír továbbító görgőket.

NYOMTATÓ

ELLENŐRZÉSE

A készülék belső tesztet hajt végre.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

125

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

A VÁLASZTOTT

NYOMTATÓNYELV NEM

ELÉRHETŐ

váltakozik

az ÜZEMKÉSZ

üzenettel

Egy adott nyomtatási feladat olyan nyomtatónyelvet igényelt, mely ezen a készüléken nem áll
rendelkezésre. A nyomtató nem nyomtatja ki a feladatot és törli a memóriából.

Nyomtassa ki a feladatot egy másik nyomtatónyelvet használó illesztőprogrammal, vagy rendelje a
készülékhez a kér t nyelvet (ha lehetőség van rá).

PAPÍR ELTÁVOLÍTÁSA

A NYOMTATÓBÓL

A készülékben papírelakadás tör tént, vagy bekapcsoláskor a papír nem a megfelelő helyen található. A
készülék megkísérli automatikusan kiadni a lapokat.

Ha lehet, használja a kijelző alján látható folyamatsor t.

BAL TARTOZÉKON

ZÁRJA AZ ELÜLSŐ

AJTÓT

A többfunkciós befejezőegység tűzőjének ajtaja nyitva van, vagy nem megfelelően zár t.

Zárja be megfelelően a tűző ajtaját.

ZÁRJA AZ ELÜLSŐ

VAGY BAL OLDALI

AJTÓT

Az elülső vagy bal oldali ajtók nyitva vannak, és a nyomtatás folytatásához be kell zárnia azokat.

ZÁRJA A JOBB

OLDALI AJTÓT

A jobb oldali ajtó nyitva van, és a nyomtatás folytatásához be kell zárni.

ZÁRJA A BAL

TARTOZÉK FELSŐ

FEDELÉT

A többfunkciós befejezőegység felső fedelének ajtaja nyitva van, vagy nem megfelelően zár t.

Zárja megfelelően a felső fedelet.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

126

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

FELISMERHETŐ MÉRET

A xx TÁLCÁBAN

Állítsa a

kapcsolót a

szabványos állásba

Egy tálcában szabványos méretű papír található, míg a tálca kapcsolója egyedi helyzetre van állítva.

Állítsa a kapcsolót a „szabványos” helyzetbe.

KÜLÖNBÖZŐ

PAPÍRMÉRETEK A

FELADATBAN

Eltérő papírméretet adott meg egyetlen feladathoz a többfunkciós befejezőegységben.

Erősítse meg, hogy a feladatban felhasznált összes lapot azonos méretű papírra kívánja nyomtatni.

LEMEZEGYSÉG

MEGHIBÁSODOTT

váltakozik

az ÜZEMKÉSZ

üzenettel

Az EIO merevlemez súlyosan meghibásodott, és nem használható tovább.

Helyezze vissza az EIO merevlemezt. Ha az üzenet továbbra sem tűnik le, cserélje ki az EIO
merevlemezt egy újra.

LEMEZ FÁJL-

MŰVELET SIKERTELEN

váltakozik

az ÜZEMKÉSZ

üzenettel

A kér t műveletet nem lehet végrehajtani. Előfordulhat, hogy szabálytalan műveletet kísérelt meg
végrehajtani, például nem létező könyvtárba próbált letölteni fájlt.

LEMEZ FÁJL-

RENDSZER MEGTELT

váltakozik

az ÜZEMKÉSZ

üzenettel

Töröljön le néhány fájlt az EIO lemezről, és utána próbálja meg újra. A fájlok és betűkészletek
törléséhez a HP Web Jetadmin szof tver t is használhatja.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

127

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

LEMEZ

ÍRÁSVÉDETT

váltakozik

az ÜZEMKÉSZ

üzenettel

A lemez írásvédett, új fájlok nem írhatók rá.

EIO NEM MŰKÖDIK

Az EIO merevlemez nem megfelelően működik.

Kövesse a megjelenő párbeszédablakban olvasható utasításokat.

EIO x LEMEZ

FELPÖRGETÉS

A x nyílásban található EIO merevlemez felpörgeti a tálcáját.

ESEMÉNYNAPLÓ ÜRES

A felhasználó a kezelőpanelen az ESEMÉNYNAPLÓ MEGJELENÍTÉS parancs segítségével egy olyan
eseménynaplót próbál megtekinteni, melyben nincsen bejegyzés.

GYORSTÁR EGYSÉG

MEGHIBÁSODOTT

váltakozik

ÜZEMKÉSZ

A gyors DIMM súlyosan meghibásodott, és nem használható tovább.

Vegye ki a gyors DIMM-et, és cserélje ki egy újjal.

GYORSTÁR FÁJL

MÜKÖDTETÉS

MEGHIBÁSODOTT

váltakozik

ÜZEMKÉSZ

A kér t műveletet nem lehet végrehajtani. Előfordulhat, hogy szabálytalan műveletet kísérelt meg
végrehajtani, például nem létező könyvtárba próbált letölteni fájlt.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

128

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

GYORS FÁJL

RENDSZER MEGTELT

váltakozik

ÜZEMKÉSZ

Törölje a fájlokat a DIMM gyorstárból. A fájlok és betűkészletek letöltéséhez és törléséhez használja a
HP LaserJet Resource Manager szof tver t. (További információér t tekintse meg a szof tver súgóját.)

A GYORSTÁR

ÍRÁSVÉDETT

váltakozik

az Üzemkész

felirattal

A gyorstár írásvédett, új fájlok nem írhatók rá.

HIBÁS PIN

Nem megfelelő PIN-kódot adott meg.

Lépjen vissza az előző képernyőre, és adja meg ismét a PIN-kódot.

BEHELYEZ VAGY

ZÁRJA A X TÁLCÁT

Az adott tálcát be kell helyezni, vagy be kell zárni a nyomtatás folytatásához.

TELEPÍTSEN

FÜZETTÁLCÁT

A többfunkciós befejezőegység füzettálcája nem megfelelően van behelyezve.

Telepítse megfelelően a füzettálcát. További információér t lásd a befejezőegységhez kapott
felhasználói útmutatót.

TELEPÍTSEN PATRONT

A nyomtatópatron nincs a készülékben, nem megfelelően van telepítve. A nyomtatás folytatásához ki
kell cserélnie, vagy megfelelően kell telepítenie.

TELEPÍTSEN

CSATLAKOZTATÓ

EGYSÉGET

A készülék jobb oldali ajtajába nincs csatlakoztató egység telepítve, mely lehetővé tenné a bemeneti
készülékről tör ténő nyomtatást.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

129

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

TÖLTSE AZ xx

TÁLCÁT

váltakozik

Más tálca

használatához

nyomja meg a

Folytatás

gombot.

Az elindított feladathoz olyan különleges típusú és méretű papír szükséges, mely nem áll
rendelkezésre.

Töltse a szükséges papír t az 1. tálcába.

Ha olyan típust vagy méretet szeretne használni, mely egy másik tálcában rendelkezésre áll, érintse
meg a Folytatás gombot.

ADAGOLJON KÉZZEL
[TÍPUS] [MÉRET]

váltakozik

Folytatás

Töltse a szükséges papír t az 1. tálcába.

Ha egy másik tálcában rendelkezésre áll a szükséges papír, az üzenetet a Folytatás gomb
megérintésével írhatja felül.

Ha olyan típust vagy méretet szeretne használni, mely egy másik tálcában rendelkezésre áll, érintse
meg a Folytatás gombot.

MEGTELT A MEMÓRIA

ADATVESZTÉS

A nyomtatóban nem áll rendelkezésre memória. Lehetséges, hogy az aktuális feladat nem megfelelően
lesz kinyomtatva, és a készülék töröl bizonyos forrásokat (például letöltött fontokat vagy makrókat).

Bővíteni kell a készülék memóriáját (Lásd:

„ A nyomtatómemória és bővítése”, 227. oldal

).

MEMÓRIABEÁLL.

MEGVÁLTOZOTT

Azt jelzi, hogy a források mentését vagy az I/O puffer beállításait a készülék módosította, mer t nem
rendelkezett elég memóriával az előző beállítások használatához. Ez rendszerint memória elvételekor,
illetve duplex egység vagy nyomtatónyelv hozzáadásakor következik be.

Ha nem derül ki, mi a probléma, próbálkozzon meg a Forrásmegőrzés és az I/O pufferezés
kikapcsolásával, vagy bővítse a készülék memóriáját (Lásd:

„ A nyomtatómemória és bővítése”,

227. oldal

).

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

130

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

MEMÓRIAHIÁNY

FELADAT TÖRÖLVE

váltakozik

Készenlét

A készülékben nincs elég szabad memória a teljes feladat nyomtatásához. A nyomtató a fennmaradó
részt nem fogja kinyomtatni, és törli azt a memóriából.

A folytatáshoz érintse meg a Folytatás sor t.

A készülék kezelőpaneljéről módosítsa a forrásmegőrzés beállításait (Lásd:

„Kezelőpanel menük”,

193. oldal

) vagy bővítse a készülék memóriáját (Lásd:

„ A nyomtatómemória és bővítése”, 227. oldal

).

KEVÉS A MEMÓRIA

EGYSZERŰBB OLDAL

váltakozik

Készenlét

A készüléknek tömörítenie kellett a feladatot, hogy az beférjen a szabad memóriába. Ebben az esetben
adatvesztés következhetett be.

A folytatáshoz érintse meg a Folytatás sor t.

Ezeken az oldalakon előfordulhat nem megfelelő nyomtatási minőség. Egyszerűsítse az oldalakat és
nyomtassa újra.

Bővíteni kell a készülék memóriáját (Lásd:

„ A nyomtatómemória és bővítése”, 227. oldal

).

NINCS TÖRÖLHETŐ

FELADAT

Megnyomta a Törlés gombot, de nem áll rendelkezésre törölhető feladat vagy tárolt adat.

Az üzenet kb. két másodpercig látható, majd a készülék visszatér ÜZEMKÉSZ módba.

NEM HP PATRONT

TELEPÍTETT

A készülék azt érzékelte, hogy a betöltött nyomtatópatron nem eredeti HP patron, és az üzenet kb. 30
másodpercig látható, majd a készülék visszatér KÉSZENLÉT állapotba. Ha úgy gondolja, hogy
HP nyomtatópatront vásárolt, akkor hívja a HP hamisításokkal foglalkozó forróvonalát
(1-877-219-3183, Észak- Amerikában díjmentes). Ha a nyomtató egy nem HP patron használata
következtében szorul javításra, akkor erre a nyomtató jótállása nem vonatkozik.

VÉGEZZEN

NYOMTATÓ-KARBANTAR

TÁST

A készülék túllépte előirányzott nyomtatottoldalszám-küszöbét a karbantar tási műveletek között.

Az optimális nyomtatási minőség biztosítása érdekében a készülék 350 000 oldalanként felszólítja a
felhasználót a szokásos karbantar tás végrehajtására. Nyomtató-karbantar tási készlet megrendeléséhez
tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

131

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

RAM LEMEZ

MEGHIBÁSODOTT

váltakozik

az Üzemkész

felirattal

A RAM lemez súlyosan meghibásodott, és nem használható tovább.

Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket, ha törölni akarja az üzenetet.

RAM LEMEZ FÁJL

MŰVELET SIKERTELEN

váltakozik

Készenlét

A kér t műveletet nem lehet végrehajtani. Előfordulhat, hogy szabálytalan műveletet kísérelt meg
végrehajtani, például egy nem létező könyvtárba próbált letölteni egy fájlt.

RAM LEMEZ FÁJL

RENDSZER MEGTELT

váltakozik

az Üzemkész

felirattal

Törölje a fájlokat, és próbálja meg újra végrehajtani a műveletet, vagy kapcsolja ki és vissza a
nyomtatót, hogy letörölje az összes fájlt az egységen. (A fájlok törléséhez használja a HP LaserJet
Resource Manager t vagy más segédprogramot. További információkér t lásd a szof tver súgóját.)

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, akkor növelje a RAM-lemez méretét. A készülék kezelőpaneljén a
Konfiguráció
menüben módosítsa a RAM lemez méretét (Lásd:

„Rendszerbeállítás almenü”,

213. oldal

).

RAM LEMEZ

ÍRÁSVÉDETT

váltakozik

Készenlét

A RAM lemez írásvédett, új fájlok nem írhatók rá.

BŐVÍTÉST KÜLDJE

ÚJRA

A készülék firmware gyorstárában hiba tör tént. Küldje újra az ér vényes firmware képet.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

132

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

ROM LEMEZEGYSÉG

HIBA

váltakozik

Készenlét

A ROM lemez súlyosan meghibásodott, és nem használható tovább.

Kapcsolja ki, majd vissza a készüléket, ha törölni akarja az üzenetet.

ROM LEMEZ

FÁJLMÜKÖDTETÉS

SIKERTELEN

váltakozik

Készenlét

A kér t műveletet nem lehet végrehajtani. Előfordulhat, hogy szabálytalan műveletet kísérelt meg
végrehajtani, például egy nem létező könyvtárba próbált letölteni egy fájlt.

ROM LEMEZ

FÁJLRENDSZER

MEGTELT

váltakozik

Készenlét

Törölje a fájlokat, és próbálja meg újra végrehajtani a műveletet, vagy kapcsolja ki és vissza a
nyomtatót, hogy letörölje az összes fájlt az egységen. (A fájlok törléséhez használja a HP LaserJet
Resource Manager t vagy más segédprogramot. További információkér t lásd a szof tver súgóját.)

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, akkor növelje a ROM lemez méretét. A készülék kezelőpaneljén a
Konfiguráció
menüben módosítsa a ROM lemez méretét (Lásd:

„Rendszerbeállítás almenü”,

213. oldal

).

A LEMEZ ÍRÁSVÉDETT

A ROM lemez írásvédett, új fájlok nem írhatók rá.

FORDÍTSA A PAPÍRT

A xx TÁLCÁBAN

váltakozik

Üzemkész

A xx tálcában álló tájolású Letter vagy A4 papírok vannak töltve, de a tálcát használó feladat nem
igényelt füzetkészítést.

A xx tálcában letter vagy A4 papír van, de a papír t el kell forgatni.

MÉRET NEM EGYEZŐ

xx TÁLCA=

[MÉRET]

A xx tálcában olyan papír van, mely hosszabb vagy rövidebb a betöltés irányára vonatkozóan, mint a
tálcára beállított méret.

Kövesse a megjelenő párbeszédablakban olvasható utasításokat.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

133

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

TŰZŐRÉSZ

BIZTONSÁGI VÉDELEM

AKTIVÁLVA

A tűzővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés jelent meg.

Távolítson el bármilyen, a tűző kimeneti tálcarészét akadályozó tárgyat.

TŰZŐBEN KEVÉS A

TŰZŐKAPOCS

A tűzőegységből a kapocs kifogyóban van, ezér t újra kell tölteni.

TŰZŐBŐL KIFOGYOTT

A

KAPOCS

A tűzőegységből kifogyott a kapocs, ezér t újra kell tölteni.

xx TÁLCA

ISMERETLEN

MÉDIÁT TARTALMAZ

A készülék nem ismeri fel a betöltött médiát (xx).

xx TÁLCA

ÜRES

váltakozik

Készenlét

Töltse meg az üres (xx) tálcát, ha törölni akarja az üzenetet.

Ha nem tölti be a megadott tálcát, a készülék a következő rendelkezésre álló tálcáról fog nyomtatni, és
továbbra is kijelzi az üzenetet.

xx TÁLCA NYITVA

váltakozik

Készenlét

Az adott tálca nyitva van, vagy nem megfelelően zár t.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

134

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

xx TÁLCA

MÉRET=*VÁLASZTOTT

MÉRET

váltakozik

A módosításhoz

fordítsa el a x

tálca kapcsolóját

Az „egyedi” kapcsoló „szabványos” helyzetben áll, és a menüből egy ér ték ki van választva.

A FELADATBAN TÚL

SOK LAP A TŰZÉSHEZ

A feladat magassága meghaladja a tűző befogadóképességét. A tűzni kívánt feladat magassága nem
haladhatja meg az 5,5 mm-t (0,22 hüvelyket).

Győződjön meg róla, hogy a tűzni kívánt feladat nem haladja meg az előír t magasságot. További
információér t lásd a kimeneti egységhez kapott felhasználói útmutatót.

FÜZETKÉSZÍTÉSHEZ

TÚL SOK LAP

A lapköteg túl nagy ahhoz, hogy az egység élfűzze.

Győződjön meg róla, hogy az élfűzni kívánt feladat nem haladja meg az előír t magasságot. További
információér t lásd a kimeneti egységhez kapott felhasználói útmutatót.

TÍPUS NEM EGYEZŐ

x TÁLCA=[TÍPUS]

A rendszer írásvetítő-fóliát észlelt a (xx) tálcából érkező papírúton.

NEM LEHETSÉGES

A MOPY FELADAT

A mopy feladatot memória-, lemez- vagy konfigurációs hiba miatt nem lehet elvégezni.

Csak egy példány készül.

Ha a feladat neve ismeretlen, adja meg ezt: CÍM NÉLKÜL.

NEM LEHETSÉGES

FELADATMEGŐRZÉS

A feladatot memória-, lemez- vagy konfigurációs hiba miatt nem lehet tárolni.

Ha a feladat neve ismeretlen, adja meg ezt: CÍM NÉLKÜL.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

135

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

NEM TÁMOGATOTT

MÉRET

A xx TÁLCÁBAN

A feladathoz olyan méretet adott meg, melyet a készülék nem támogat.

LEGYEN [TÍPUS]

[MÉRET] A

N TÁLCÁBÓL?

Ha a kér t papírméret vagy -típus nem áll rendelkezésre, a készülék megkérdezi, használhat-e helyette
egy másik papír típust vagy -méretet.

Válasszon méretet vagy típust egy másik tálcából.

VÁRJON NYOMTATÓ

ÚJRA

INICIALIZÁLÁSÁRA

A RAM lemezbeállítás módosul, mielőtt a készülék automatikusan újraindul. Ez a módosítás csak a
nyomtató újrainicializálása után lép ér vénybe.

Ha a külső eszköz üzemmódját megváltoztatja, kapcsolja ki, majd be a nyomtatót, és várjon, amíg a
nyomtató újraindul.

xx.y NYOMTATÓHIBA

A folytatáshoz

érintse meg a

Folytatás

parancsot

A megjelenő menüben a Folytatás gomb megérintésével törölhető nyomtatóhiba tör tént.

13.xy.zz ELAKADÁS

ITT: [HELY]

Vegye ki az elakadt papír t a megadott helyről (lásd:

„Elakadások elhárítása”, 100. oldal

).

Az üzenet törléséhez nyissa ki és zárja le újra az elülső ajtót.

Ha az üzenet a papírelakadás megszüntetése után továbbra is megjelenik, lehet, hogy egy érzékelő
beakadt vagy megsérült. Forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

20 NEM ELEGENDŐ A

MEMÓRIA

A folytatáshoz

érintse meg a

Folytatás gombot.

A nyomtató több adatot kapott, mint amennyit a szabad memória tárolni tud. Lehet, hogy túl sok makrót,
betölthető betűkészletet vagy összetett grafikát akar t küldeni.

Érintse meg a Folytatás parancsot, ha ki akarja nyomtatni a küldött adatokat (egy részük elveszhet),
majd egyszerűsítse a nyomtatási feladatot, vagy bővítse a memóriát (lásd:

„ A nyomtatómemória és

bővítése”, 227. oldal

).

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

136

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

21 TÚL ÖSSZETETT

LAP

váltakozik

A folytatáshoz

érintse meg a

Folytatás gombot.

Az oldalformázási folyamat nem volt elég gyors a készülékhez.

Érintse meg a Folytatás gombot az elküldött adatok kinyomtatásához. (Lehet, hogy az adatok egy
része elveszik.)

Az ESZKÖZ KONFIGURÁLÁSA- ALAPÉRTELMEZÉSEK - ESEMÉNYEK menüben megjelenik az
oldalvédelem elem, mely az oldal nyomtatásához BE kell legyen kapcsolva. Amikor sikeresen
kinyomtatta az oldalt, az OLDALVÉDELEM=BE menüsor t állítsa vissza AUTO helyzetre (lásd:

„Rendszerbeállítás almenü”, 213. oldal

).

Ha gyakran megjelenik ez az üzenet, egyszerűsítse a nyomtatási feladatot.

22 x EIO

PUFFER TÚLCSORD.

Túl sok adatot küldött a megadott (x) nyílásban levő EIO kár t yára. Lehet, hogy nem megfelelő
kommunikációs protokollt használ.

Érintse meg a Folytatás gombot az elküldött adatok kinyomtatásához. (Lehet, hogy az adatok egy
része elveszik.)

Ellenőrizze a gazdagép konfigurációját. Ha az üzenet továbbra is megjelenik, forduljon hivatalos
HP-szer vizhez vagy ügyfélszolgálathoz. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található
bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

22 PÁRHUZAMOS I/O

PUFFER TÚLCSORD.

váltakozik

A folytatáshoz

érintse meg a

Folytatás gombot.

Túl sok adatot küldött a párhuzamos por tra.

Ellenőrizze, hogy megfelelően csatlakoztatta-e a kábeleket, illetve hogy jó minőségű kábeleket
használ-e. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse
fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt). (A nem HP gyár tmányú párhuzamos kábelek

némelyikében hiányozhatnak érintkezőcsatlakozások vagy más okból lehet, hogy nem felelnek meg az
IEEE-1284 szabványnak.)

Akkor fordulhat elő ez a hiba, ha a használt meghajtó nem felel meg az IEEE-1284 szabványnak. A
legjobb eredmény elérése érdekében használja a készülékhez kapott HP-illesztőprogramot (lásd:

„Illesztőprogramok”, 16. oldal

).

Az üzenet törléséhez érintse meg a Folytatás gombot. (Az adatok elvesznek.)

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

137

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

22 SOROS I/O

PUFFER TÚLCSORD.

A készülék soros puffere túlcsordult, mer t túl sok feladatot kellett egyidejűleg végeznie.

Érintse meg a Folytatás gombot az elküldött adatok kinyomtatásához. (Lehet, hogy az adatok egy
része elveszik.)

30.00.01 LAPOLVASÓ

I/O HIBA

ELLENŐRIZZE A

KÁBELT ÉS

KAPCSOLJA KI/BE AZ

ÁRAMOT

A készülék és a másolóprocesszor között nincs kapcsolat. Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

30.00.02 LAPOLVASÓ

I/O HIBA

ELLENŐRIZZE A

MÁSOLÁSI KAPCS.

KÁRTYÁT

A nagy sebességű másolási csatlakoztatási kár tyát a készülék nem találja. Vagy nem csatlakoztatott
másolási csatlakoztatási kár tyát, vagy a kár t ya inicializálása siker telen.

30.01.yy

LAPOLVASÁSI HIBA

A készülék nem megfelelően végzi a lapolvasást. Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

40 ROSSZ SOROS

ÁTVITEL

A számítógépről érkező adatok vétele közben soros adathiba (paritás-, szerkesztés- vagy
vonaltúlcsordulás) tör tént.

Érintse meg a Folytatás gombot, ha törölni akarja a hibaüzenetet, és folytatja a nyomtatást.

40 x EIO ROSSZ

ADATÁTVITEL

A kapcsolat megszakadt a nyomtató és a megadott nyílásba csatlakoztatott EIO kár tya között.

Érintse meg a Folytatás gombot, ha törölni akarja a hibaüzenetet, és folytatja a nyomtatást.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

138

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

41.x BEÉGETŐMŰ

HIBA

váltakozik

A folytatáshoz

érintse meg a

Folytatás gombot.

Ideiglenes nyomtatóhiba tör tént.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

41.3 NEM VÁRT

MÉRET A xx TÁLCÁN

váltakozik

A méret

módosításához

érintse meg a

Folytatás

parancsot

A (xx) tálcában olyan papír van, mely hosszabb vagy rövidebb a betöltés irányára vonatkozóan, mint a
tálcára beállított méret.

Érintse meg a Folytatás parancsot, ha a xx TÁLCA MÉRET= sorhoz kíván lépni. Állítsa be újra a
méretet a tálcában, mely alapján a készülék majd azt a tálcát fogja használni, mely leginkább megfelel
a feladathoz szükséges méretnek.

Ha a hiba nem szűnik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, majd újra kapcsolja be.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

41.5 NEM VÁRT

TÍPUS

xx TÁLCÁBAN

váltakozik

A típus

módosításához

érintse meg a

Folytatás

parancsot

A (xx) tálcába olyan papír típust töltött, mely nem felel meg a tálcában elfogadható papír típusoknak.

Érintse meg a Folytatás parancsot, ha a xx TÁLCA TÍPUS= sorhoz kíván lépni. Állítsa be újra a
típust a tálcában, mely alapján a készülék majd azt a tálcát fogja használni, mely leginkább megfelel a
feladathoz szükséges típusnak.

Ha a hiba nem szűnik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, majd újra kapcsolja be.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

49.xxxxx

Súlyos firmware hiba tör tént.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

139

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

50.x BEÉGETŐMŰ

HIBA

Beégetőmű hiba tör tént.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, (tekintse át a készülékhez
kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt).

51.x

NYOMTATÓHIBA

váltakozik

A folytatáshoz

kapcsolja ki, majd

be az áramot

Ideiglenes nyomtatóhiba tör tént.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, (tekintse át a készülékhez
kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt).

52.x

NYOMTATÓHIBA

váltakozik

A folytatáshoz

kapcsolja ki, majd

be az áramot

Ideiglenes nyomtatóhiba tör tént.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, (tekintse át a készülékhez
kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt).

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

140

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

53.xy.zz

NYOMTATÓHIBA

Probléma van a készülék áramellátásával. A hibát okozó DIMM-et nem fogja használni a nyomtató. Az x,
y

és zz ér tékei az alábbiak:

x = DIMM típus
0 = ROM
1 = RAM

y = Az eszköz helye
0 = Belső memória (ROM vagy RAM)
1 - 4. = 1., 2., 3. vagy 4. DIMM nyílás

zz = Hibaszám

Lehet, hogy át kell helyeznie vagy ki kell cserélnie a megadott DIMM-et.

Kapcsolja ki a készüléket, majd cserélje ki a hibát okozó DIMM-et.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

55.xx NYOMTATÓ

HIBA

váltakozik

A folytatáshoz

érintse meg a

Folytatás gombot.

Ideiglenes nyomtatóhiba tör tént.

Érintse meg a Folytatás parancsot.

Ha a hiba nem szűnik meg, kapcsolja ki a nyomtatót, majd újra kapcsolja be.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

56.x

NYOMTATÓHIBA

váltakozik

A folytatáshoz

kapcsolja ki, majd

be az áramot

Ideiglenes nyomtatóhiba tör tént.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

141

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

57.x

NYOMTATÓHIBA

Ideiglenes nyomtatóhiba tör tént.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

58.x

NYOMTATÓHIBA

váltakozik

A folytatáshoz

kapcsolja ki, majd

be az áramot

Ideiglenes nyomtatóhiba tör tént.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

59.x

NYOMTATÓHIBA

váltakozik

A folytatáshoz

kapcsolja ki, majd

be az áramot

Ideiglenes nyomtatóhiba tör tént.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

60.x

NYOMTATÓHIBA

A xx jelzéssel ellátott tálca akadályoztatva van, ezér t nem tudja felemelni megfelelően a papír t a
betöltéshez.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

142

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

62.x

NYOMTATÓHIBA

Probléma van a készülék áramellátásával. Az x ér ték a hiba helyét jelzi:

0 = Belső memória

1 - 4. = 1., 2., 3. vagy 4. DIMM nyílás

Lehet, hogy ki kell cserélnie a megadott DIMM-et.

A folytatáshoz érintse meg a Folytatás gombot.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

64

NYOMTATÓHIBA

váltakozik

A folytatáshoz

kapcsolja ki, majd

be az áramot

Lapolvasási pufferhiba tör tént.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

66.XY.ZZ

KIMENETI EGYSÉG

HIBA

Hiba tör tént a kimeneti egységgel.

Ellenőrizze a kábeleket. Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

68.x ÁLLANDÓ

TÁROLÓ HIBA

váltakozik

Folytatás

A nyomtató nem-felejtő memóriájában (NVRAM) bekövetkezett hiba miatt egy vagy több
nyomtatóbeállítás a gyári alapér tékre lett visszaállítva.

A nyomtatást folytathatja, de előfordulhatnak váratlan problémák, mer t az állandó tárolóval hiba tör tént.

A Folytatás gomb megérintésével az üzenetnek el kell tűnnie.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

143

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW

68.X TELE AZ

ÁLLANDÓ TÁROLÓ

váltakozik

Folytatás

A készülék NVRAM memóriája megtelt. Lehet, hogy az NVRAM memóriában tárolt egyes beállítások a
gyári alapér tékre lettek visszaállítva.

A nyomtatást folytathatja, de előfordulhatnak váratlan problémák, mer t az állandó tárolóval hiba tör tént.

A Folytatás gomb megérintésével az üzenetnek el kell tűnnie.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

68.x ÁLLANDÓ

TÁROLÓ ÍRÁSHIBA

A készülék NVRAM memóriájára siker telen az írás.

A nyomtatást folytathatja, de előfordulhatnak váratlan problémák, mer t az állandó tárolóval hiba tör tént.

A Folytatás gomb megérintésével az üzenetnek el kell tűnnie.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

69.x

NYOMTATÓHIBA

Ideiglenes nyomtatóhiba tör tént.

Kapcsolja ki a készüléket, cserélje ki a duplex nyomtatási egységet, majd kapcsolja vissza a
készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

79.xxxx

NYOMTATÓHIBA

Súlyos hardverhiba tör tént.

Kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha az üzenet továbbra sem tűnik el, forduljon hivatalos HP-szer vizhez, tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

8x.yyyy

A x bővítőnyílásban lévő EIO tar tozék a yyyy által jelzett súlyos hibát észlelte.

81 SZERVIZ (xxx)

Ez az üzenet akkor jelenik meg, ha a gyár tónál végzett tesztelés közben hiba merül fel.

Üzenet

Magyarázat vagy a javasolt teendő

background image

7 Problémamegoldás

144

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW