HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Eseménynapló lap

background image

Eseménynapló lap

Az eseménynapló első oldala az alábbi információt tar talmazza:

1

Az Aktuális oldalszám mutatja a készüléken kinyomtatott oldalak számát.

2

A Szám mutatja a hibák sorrendjét. A legmagasabb szám a legutóbb bekövetkezett hibához tar tozik.

3

A Hiba minden egyes hibához egy belső hibakódot rendel.

4

Az Oldalszám mutatja a készüléken kinyomtatott oldalak számát a hiba bekövetkezése előtt.

5

A Sorozatszám mutatja a készülék sorozatszámát.

6

A Nyomtatónyelv leírása tar talmazza, hogy a hibát a készülék nyomtatónyelve vagy egy elakadás okozta.

Az eseménynapló második sora a gyár tó részére tar talmaz információkat. Ez az oldal olyan információkat tar talmaz, melyek segíthetik a
HP Ügyfélszolgálat munkatársait a készülék lehetséges problémáinak megoldásában.

1

2

6

5

3

4

background image

7 Problémamegoldás

184

Papírútteszt nyomtatása

HUWW

Eseménynapló nyomtatása

1

Érintse meg a Menü sor t.

2

Érintse meg a Eszköz konfigurálása sor t.

3

Léptessen a Diagnosztika sorra.

4

Léptessen az Eseménynapló nyomtatása opcióra, majd érintse meg az OK parancsot.