HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Fájlkönyvtár oldal

background image

Fájlkönyvtár oldal

A fájlkönyvtár oldal az alábbi információkat tar talmazza:

1

A Lemezadatok mutatja a lemez típusszámát, sorozatszámát, kapacitását, szabad tárolóhelyének mennyiségét és azt, hogy
lehetséges-e a lemezre írni.

2

A Fájlméret oszlop mutatja a Könyvtár/Fájlnév oszlop egyes fájljainak méretét. Ha egy könyvtár szerepel a sorban, akkor a
Könyvtár címszó megjelenik ebben az oszlopban, elérési útvonala pedig a Könyvtár/Fájlnév oszlopban.

3

A Könyvtár/Fájlnév mutatja a fálj nevét. Az alkönyvtárban található fájlok közvetlenül a könyvtársor alatt szerepelnek. A fájlok nem
feltétlenül betűrendben vannak felsorolva.

1

2

3

background image

7 Problémamegoldás

182

A készülék konfigurációjának ellenőr zése

HUWW