HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Használati oldal

background image

Használati oldal

A használati oldal segítségével szerezhet információkat az oldalméretekről, illetve a nyomtatott, másolt és elküldött oldalak számáról.

A használati oldal az alábbi információkat tar talmazza.

1

A Készüléknév és a Nyomtatónév a használt HP LaserJet nyomtatóra vonatkoznak.

2

Az Összes felhasználás mutatja a nyomtatott, másolt és lapolvasott oldalak típusát, a nyomtatott, másolt és lapolvasott egyoldalas
oldalak számát, a nyomtatott, másolt és lapolvasott kétoldalas oldalak számát, a nyomtatott, másolt és lapolvasott összes oldal
számát.

3

A Fedéssűrűség mutatja az oldalanként használt festék mennyiségét.

1

2

3

background image

7 Problémamegoldás

180

A készülék konfigurációjának ellenőr zése

HUWW