HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Jetdirect oldal

background image

Jetdirect oldal

A Jetdirect oldal az alábbi információkat tar talmazza:

1

A HP Jetdirect konfiguráció mutatja a készülék állapotát, típusszámát, hardver- és firmware-ver zióját, az általa használt por tot, a
por t konfigurációját, az automatikus illesztést, a gyár tó megnevezését és a gyár tás idejét.

2

A Hálózat állapota mutatja az összes fogadott csomagot, az egyszeres fogadott csomagokat, a hibás fogadott csomagokat, a
fogadott összes szerkesztési hibát, az összes átvitt csomagot, az elküldetlen csomagokat, a jelütközések átvitelét, és a kései
jelütközések átvitelét.

3

A Protokolladatok mutatják a TCP/IP, IPX/SPX, Novell/NetWare, AppleTalk és DLC/LLC állapotát.

1

2

3

background image

7 Problémamegoldás

183

A készülék konfigurációjának ellenőr zése

HUWW