HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kellékállapot lap

background image

Kellékállapot lap

A kellékállapot lap segítségével információt kaphat a nyomtatóban üzembe helyezett nyomtatópatronról, a nyomtatópatronban lévő festék
mennyiségéről és a feldolgozott lapok és feladatok számáról. A lap a következő megelőző jellegű karbantartás elvégzésére javasolt időpontról is
tájékoztatást ad.

A kellékállapot lap az alábbi információkat tar talmazza:

1

A Kellékek webhely az interneten keresztül rendelhető kellékek helyi weboldala.

2

A Patronadatok mutatja a nyomtatópatronban lévő festék becsült mennyiségét, a kinyomtatott oldalak és elvégzett feladatok
számát, a nyomtatópatron gyár tásának idejét és sorozatszámát, illetve a HP nyomtatópatronok újrahasznosításának útmutatóját.

3

Az Egyéb kellékadatok sorolja fel a karbantar tási készlet felhasználtságát százalékban és annak HP-sorozatszámát.

4

Az Eszközinformáció tar talmazza az összes kinyomtatott lapok számát, a megelőző jellegű karbantar tás időközét, a lapok számát
a következő szükséges karbantar tásig, valamint a nyomtató sorozatszámát.

1

2

3

4

background image

7 Problémamegoldás

179

A készülék konfigurációjának ellenőr zése

HUWW