HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Konfigurációs oldal

background image

Konfigurációs oldal

Használja a konfigurációs oldalt az aktuális nyomtatóbeállítások megtekintésére, segítségként a nyomtatóhibák javításához, vagy az
opcionális tar tozékok, például a memóriák (DIMM-ek), papír tálcák és nyomtatónyelvek telepítésének ellenőrzésére.

Megjegyzés

Ha a HP Jetdirect nyomtatószer ver telepítve van, a készülék egy HP Jetdirect konfigurációs oldalt is kinyomtat.

A konfigurációs oldal az alábbi információkat tar talmazza.

1

Az Eszközinformáció felsorolja a sorozatszámot, a HP JetSend IP-címeket, a nyomtatott oldalak számát és egyéb
nyomtatóinformációkat is.

2

Az Eseménynapló felsorolja a bejegyzések számát az eseménynaplóban, a megtekinthető bejegyzések maximális számát és a
három legfrissebb bejegyzést. Az eseménynapló második sora a gyár tó részére tar talmaz információkat. Ez az oldal olyan
információkat tar talmaz, melyek segíthetik a HP Ügyfélszolgálat munkatársait a készülék lehetséges problémáinak megoldásában.

3

A Telepített nyomtatónyelvek és opciók felsorolja az összes telepített nyomtatónyelvet (például PCL és PS), valamint az egyes
DIMM nyílásokba és EIO nyílásokba telepített opciókat.

4

A Memória felsorolja a készülék memóriájával, a PCL Driver Work Space (DWS) segédprogrammal, illetve az I/O pufferrel és
Forrásmegőrzéssel kapcsolatos információkat.

5

A Biztonság felsorolja a nyomtató-kezelőpanel zárolásának állapotát, a kezelőpanel-jelszót és a lemez-illesztőprogramot.

1

2

3

4

5

6

background image

7 Problémamegoldás

178

A készülék konfigurációjának ellenőr zése

HUWW

6

A Papírtálcák és opciók felsorolja az összes tálcához tar tozó méreteket és a telepített papírkezelő eszközöket is.

Megjegyzés

A kinyomtatott mintapéldányok számai egyeznek a készülék üzeneteiben található számokkal. (Tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.) A konfigurációs oldal

tar talma változik, attól függően, hogy a készülékben milyen opciók vannak telepítve.