HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Menütérkép

background image

Menütérkép

A kezelőpanelon elérhető menük és tételek aktuális beállításainak megtekintésére nyomtassa ki a kezelőpanel menütérképét:

1

Érintse meg a Menü sor t.

2

Érintse meg az Információ sor t.

3

Érintse meg a Menü sor t.

4

Érintse meg a Nyomtatás menütérkép sor t.

5

Érintse meg az OK sor t.

Számos ér téket felül lehet írni a nyomtatóillesztő-programból vagy a szof tveralkalmazásból. Ajánlatos a menütérképet a nyomtató
közelében tar tani, referencia céljából.

A menütérkép tar talma változik a készülékbe telepített opcióktól függően. A kezelőpanel tételeit és a lehetséges ér tékeket tar talmazó
listát lásd:

„Kezelőpanel menük”, 193. oldal

. A kezelőpanel-beállítás módosításához lásd:

„Kezelőpanel menük”, 193. oldal

.

background image

7 Problémamegoldás

177

A készülék konfigurációjának ellenőr zése

HUWW