HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

background image

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

A kimeneti példányok minőségének javításakor az első lépés meghatározni, hogy a képhiba csak másoláskor vagy nyomtatáskor és
másoláskor is felmerül-e. Ha a képhiba csak másolás során jelentkezik, lásd:

„ Az ADF átvezető rendszerének tisztítása”, 88. oldal

vagy

„ A lapolvasóüveg tisztítása”, 93. oldal

.

Ha a képhiba csak másolás során merül fel, használja a képhibatáblázatban bemutatott példákat annak meghatározására, mely
nyomtatási minőséggel kapcsolatos hiba jelentkezett, majd olvassa el az erre vonatkozó hibaelhárítási oldalakat.

Megjegyzés

Az alábbi példák egy letter méretű papírra vonatkoznak, amely hosszú élével előre haladt át a nyomtatón. (Ha a papír rövid
élével előre haladt át a nyomtatón, a csíkok és egyéb hibajelenségek függőleges helyett vízszintesen jelentkeznek a papíron.)

Képhibák táblázata

Lásd:

„Világos

vagy halvány
nyomtatás”,
146. oldal

Lásd:

„Tonerszemcsék”,
146. oldal

Lásd:

„Kihagyások”,
146. oldal

Lásd:

„Vonalak”,

146. oldal

background image

7 Problémamegoldás

145

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Képhibák táblázata

Lásd:

„Szürke

háttér”, 147. oldal

Lásd:

„Elkenődő

toner”, 147. oldal

Lásd:

„Szóródó

toner”,
148. oldal

Lásd:

„Ismétlődő

hibák”, 148. oldal

Lásd:

„Formátlan

karakterek”,
148. oldal

Lásd:

„Ferde

oldal”, 149. oldal

Lásd:

„Feltekeredés
vagy
hullámosodás”,
149. oldal

Lásd:

„Ráncok

vagy gyűrődések”,
149. oldal

background image

7 Problémamegoldás

146

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Világos vagy halvány nyomtatásLehet, hogy üres a nyomtatópatron. Cserélje ki a nyomtatópatront.Elképzelhető, hogy karbantar tás szükséges. Egy kellékállapot oldal nyomtatásával ellenőrizze ezt (lásd:

„Kellékállapot lap”,

178. oldal

). Ha esedékes a karbantar tás, rendelje meg és használja a nyomtató-karbantar tó készletet. (Tekintse át a készülékhez

kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)Előfordulhat, hogy a nyomtatópatron majdnem kifogyott. Cserélje ki a nyomtatópatront.

Tonerszemcsék

Festékszemcsék jelenhetnek meg a papíron egy papírelakadás megszüntetése után.Nyomtasson még néhány oldalt, hátha a probléma magától megoldódik.Ha gyakran jelennek meg festékszemcsék a nyomatokon, állítsa be úgy a nyomtatót, hogy az automatikusan nyomtasson
tisztítólapot (lásd:

„ A készülék tisztítólapjának használata”, 97. oldal

).Tisztítsa ki a készülék belső részét (tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt), vagy nyomtasson kézileg tisztítóoldalt a beégetőmű tisztításához (lásd:

„ A készülék

tisztítólapjának használata”, 97. oldal

).Próbáljon másfajta papír t használni.Nézze meg, hogy nem szivárog-e toner a nyomtatópatronból. Ha a nyomtatópatron szivárog, cserélje ki.

KihagyásokEllenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a környezeti feltételeknek (lásd:

„Környezetbarát termékgazdálkodási program”,

248. oldal

).Ha dur va a papír, és a festék könnyen leválik a felületéről, akkor állítsa a beégetési módot vagy 1. Magas vagy 2. Magas módra,
esetleg próbáljon finomabb papír t használni.Próbáljon más papír típust használni.

VonalakNyomtasson még néhány oldalt, hátha a probléma magától megoldódik.Tisztítsa ki a készülék belső részét (tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt), vagy nyomtasson kézileg tisztítóoldalt a beégetőmű tisztításához (lásd:

„ A készülék

tisztítólapjának használata”, 97. oldal

).

background image

7 Problémamegoldás

147

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWWCserélje ki a nyomtatópatront.Elképzelhető, hogy karbantar tás szükséges. Egy kellékállapot oldal nyomtatásával ellenőrizze ezt (lásd:

„Kellékállapot lap”,

178. oldal

). Ha esedékes a karbantar tás, rendelje meg és használja a nyomtató-karbantar tó készletet. (Tekintse át a készülékhez

kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

Szürke háttérNe használjon olyan papír t, amely egyszer már áthaladt a nyomtatón.Nyomtasson még néhány oldalt, hátha a probléma magától megoldódik.Fordítsa át a tálcában lévő papírköteget. Emellett próbálja meg 180 fokkal

elfordítani a papír t

.A festéksűrűség növeléséhez használja a nyomtató kezelőpaneljének Nyomtatási minőség menüjét (lásd:

„Nyomtatási minőség

almenü”, 210. oldal

).Ellenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a környezeti feltételeknek (lásd:

„Környezetbarát termékgazdálkodási program”,

248. oldal

).Cserélje ki a nyomtatópatront.

Elkenődő toner

Lásd még:

„Szóródó toner”, 148. oldal

.Nyomtasson még néhány oldalt, hátha a probléma magától megoldódik.Próbáljon másfajta papír t használni.Ellenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a környezeti feltételeknek (lásd:

„Környezetbarát termékgazdálkodási program”,

248. oldal

).Tisztítsa ki a készülék belső részét (tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt), vagy nyomtasson kézileg tisztítóoldalt a beégetőmű tisztításához (lásd:

„ A készülék

tisztítólapjának használata”, 97. oldal

).Elképzelhető, hogy karbantar tás szükséges. Egy kellékállapot oldal nyomtatásával ellenőrizze ezt (lásd:

„Kellékállapot lap”,

178. oldal

). Ha esedékes a karbantar tás, rendelje meg és használja a nyomtató-karbantar tó készletet. (Tekintse át a készülékhez

kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)Cserélje ki a nyomtatópatront.

background image

7 Problémamegoldás

148

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Szóródó toner

A híg festék ebben az összefüggésben azt jelenti, hogy a festék könnyen leválik a lap felületéről.Ha nehéz vagy dur va a papír, próbáljon egy erősebb beégetési módot használni, hogy a festék jobban beleégjen a papírba. A
nyomtató kezelőpaneljén a Papírkezelési menüben használja a BEÉGETŐMŰ ÜZEMMÓD KONF. MENÜ-t (

„Papírkezelés menü”,

197. oldal

).Ha azt látja, hogy a papír egyik oldala dur vább, mint a másik, akkor próbálja a kevésbé dur va oldalt használni a nyomtatáshoz.Ellenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a környezeti feltételeknek (lásd:

„Környezetbarát termékgazdálkodási program”,

248. oldal

).Ellenőrizze, hogy a papír típusa és minősége megfelel-e a HP előírásainak (lásd:

„Specifikációk”, 185. oldal

).Elképzelhető, hogy karbantar tás szükséges. Egy kellékállapot oldal nyomtatásával ellenőrizze ezt (lásd:

„Kellékállapot lap”,

178. oldal

). Ha esedékes a karbantar tás, rendelje meg és használja a nyomtató-karbantar tó készletet. (Tekintse át a készülékhez

kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

Ismétlődő hibákNyomtasson még néhány oldalt, hátha a probléma magától megoldódik.Ha a meghibásodások között a távolság 38 mm (1,5 hüv.) vagy 94 mm (3,76 hüv.), ki kell cserélnie a nyomtatópatront.Tisztítsa ki a készülék belső részét (tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt), vagy nyomtasson kézileg tisztítóoldalt a beégetőmű tisztításához (lásd:

„ A készülék

tisztítólapjának használata”, 97. oldal

).Elképzelhető, hogy karbantar tás szükséges. Egy kellékállapot oldal nyomtatásával ellenőrizze ezt (lásd:

„Kellékállapot lap”,

178. oldal

). Ha esedékes a karbantar tás, rendelje meg és használja a nyomtató-karbantar tó készletet. (Tekintse át a készülékhez

kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

Formátlan karakterekNyomtasson még néhány oldalt, hátha a probléma magától megoldódik.Ellenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a környezeti feltételeknek (lásd:

„Környezetbarát termékgazdálkodási program”,

248. oldal

).Elképzelhető, hogy karbantar tás szükséges. Egy kellékállapot oldal nyomtatásával ellenőrizze ezt (lásd:

„Kellékállapot lap”,

178. oldal

). Ha esedékes a karbantar tás, rendelje meg és használja a nyomtató-karbantar tó készletet. (Tekintse át a készülékhez

kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

background image

7 Problémamegoldás

149

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Ferde oldalNyomtasson még néhány oldalt, hátha a probléma magától megoldódik.Ellenőrizze, hogy nincsenek-e szakadt papírdarabok a készülékben.Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e betöltve, az összes beállítás a helyén van-e, és a papír a sarokfülek alatt található-e
(lásd:

„Média tájolása”, 48. oldal

).Fordítsa át a tálcában lévő papírköteget. Emellett próbálja meg 180

fokkal

elfordítani a papír t.Ellenőrizze, hogy a papír típusa és minősége megfelel-e a HP előírásainak (lásd:

„Specifikációk”, 185. oldal

).Ellenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a környezeti feltételeknek (lásd:

„Környezetbarát termékgazdálkodási program”,

248. oldal

).

Feltekeredés vagy hullámosodásFordítsa át a tálcában lévő papírköteget. Emellett próbálja meg 180

fokkal

elfordítani a papír t.Ellenőrizze, hogy a papír típusa és minősége megfelel-e a HP előírásainak (lásd:

„Specifikációk”, 185. oldal

).Ellenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a környezeti feltételeknek (lásd:

„Környezetbarát termékgazdálkodási program”,

248. oldal

).Próbálkozzon egy másik kimeneti tálcába való nyomtatással.Ha a nyersanyag nagyon könnyű és sima, próbáljon alacsonyabb beégetési módot használni, hogy ezzel csökkentse a hőt a
beégetési folyamat alatt. A készülék kezelőpaneljén a Papírkezelés menüben használja a

BEÉGETŐMŰ ÜZEMMÓD KONF.

MENÜ

sor t (lásd:

„Papírkezelés menü”, 197. oldal

).

Ráncok vagy gyűrődésekNyomtasson még néhány oldalt, hátha a probléma magától megoldódik.Ellenőrizze, hogy a készülék megfelel-e a környezeti feltételeknek (lásd:

„Környezetbarát termékgazdálkodási program”,

248. oldal

).Fordítsa át a tálcában lévő papírköteget. Emellett próbálja meg 180

fokkal

elfordítani a papír t.Ellenőrizze, hogy a papír megfelelően van-e betöltve, az összes beállítás a helyén van-e, és a papír a sarokfülek alatt található-e
(lásd:

„Média tájolása”, 48. oldal

).Ellenőrizze, hogy a papír típusa és minősége megfelel-e a HP előírásainak (lásd:

„Specifikációk”, 185. oldal

).Ha a borítékok gyűrődnek, próbálja a borítékokat lapos helyen tárolni.

background image

7 Problémamegoldás

150

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW