HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A készülék problémáinak meghatározása

background image

A készülék problémáinak meghatározása

Probléma/Üzenet

Megoldás

A készülék egyik fedele nyitva van.

Zárja be szorosan a készülék ajtóit (bal oldali, elülső és jobb oldali).

Nem megfelelő papírméretet töltött
be.

Ellenőrizze, hogy a papír tálcákhoz konfigurált, megfelelő méretet töltötte-e be. Arra is
ügyeljen, hogy a papír vezetők megfelelően legyenek beállítva.

A kijelző üres, és a belső ventilátor
nem működik.

Ellenőrizze, hogy a készülék áramellátása megfelelő-e. Nyomjon meg minden gombot, hátha
valamelyik beragadt, és ha ez sem segít, keressen fel egy hivatalos HP-szer vizt vagy
kereskedőt.

A kijelzőn üzenetek jelennek meg.

Lásd:

„ A készülék üzeneteinek ér telmezése”, 122. oldal

.

A készülékben elakadt a papír.

Ellenőrizze, nem akadt-e el a papír (Lásd:

„Elakadások elhárítása”, 100. oldal

).

A papír tálcából kifogyott a papír.

Töltsön be papír t. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető
útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

A készülék kijelzője nem a megfelelő
nyelven jelenik meg, vagy ismeretlen
karaktereket mutat.

A kezelőpanel kijelzője által használt nyelv beállításához érintse meg a Menü sor t, majd az
Eszköz konfigurálása

sor t. Érintse meg a Rendszerbeállítás, majd a Nyelv

sor t. Érintse meg a használni kívánt nyelvet, majd az OK parancsot.

A készülék nincs bekapcsolva.

A tápkapcsolóval kapcsolja be a készüléket (gomb be).

A készülék egyáltalán nem működik.

A hálózati csatlakozó megfelelő végét csatlakoztassa stabilan földelt fali aljzathoz, a másik
végét pedig a készülékhez. (Ügyeljen arra, hogy a fali aljzatban legyen áramellátás.)

background image

7 Problémamegoldás

153

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

A készülék bekapcsolt, de a belső
ventilátorok nem működnek.

Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a készülék konfigurációjának. (Lásd a
készülék hátoldalán, a tápkábel aljzata mellett található tájékoztatót a készülék
feszültségkövetelményeivel kapcsolatban.) Ha elosztót használ, melynek feszültsége nem
felel meg a készülék követelményeinek, csatlakoztassa a készüléket közvetlenül a fali
aljzatba.

A készülék feszültsége nem
megfelelő.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati feszültség a megfelelő tar tományba esik. (Lásd a
készülék hátoldalán, a tápkábel aljzata mellett található tájékoztatót a készülék
feszültségkövetelményeivel kapcsolatban.)

Az e-mail átjáró nincs konfigurálva.
Lépjen ide: <rendszergazda
elérhetőségi adatok>.

Az üzenet akkor jelenik meg, amikor a készülék nem rendelkezik IP-címmel az SMTP
átjárószer verhez használatos csatlakozáshoz. A rendszergazdának konfigurálnia kell az
SMTP-átjáró címét.

Az e-mail átjáró nem válaszol. Lépjen
ide: <rendszergazda elérhetőségi
adatok>.

Az üzenet akkor jelenik meg, amikor a készülék nem kap választ az SMTP átjárószer verről. A
rendszergazdának meg kell erősíteni, hogy a készülék IP-címe megfelelő, és hogy az SMTP
szer ver fut.

A Digitális küldési feladat közben
hiba merült fel. A feladat siker telen.

A készülék a digitális küldés során hibát észlelt. Javasoljuk, hogy a rendszergazda
ellenőrizze az SMTP szer ver állapotát.

Digitális küldés folyamatban.

A készülék digitális küldési feladatot hajt végre. Várjon, míg a digitális küldés befejeződik.

A címjegyzék megtelt. További cím
hozzáadásához előbb törölnie kell
egy címet a címjegyzékből.

Töröljön címeket a címjegyzékből.

A rendszer túl sok megjelenítendő
címet talált. Szűkítse a keresési
feltételeket.

Adjon meg további információt, mely alapján a készülék tovább kereshet.

Probléma/Üzenet

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

154

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Az e-mail cím információt
elutasították, mer t a cím helytelen
vagy befejezetlen volt. A feladat
siker telen.

Javítsa ki az e-mail címet, és küldje el ismét a feladatot.

Az e-mail átjáró nem fogadta a
feladatot, mer t a csatolt melléklet túl
nagy méretű.

Próbáljon meg más fájlformátumot használni, vagy néhány oldalra bontva elküldeni a
dokumentumot.

A digitális küldéshez hálózati
kapcsolat szükséges.

A készülék nem tud hálózati kapcsolatot létesíteni. Javasoljuk, hogy a rendszergazda
ellenőrizze, a készülék csatlakozik-e hálózathoz.

Az LDAP szer ver nem válaszol.
Lépjen ide: <rendszergazda
elérhetőségi adatok>.

Az üzenet akkor jelenik meg, amikor a készülék nem rendelkezik IP-címmel az LDAP
átjárószer verhez használatos csatlakozáshoz. A rendszergazdának konfigurálnia kell az
LDAP-átjáró címét.

Kommunikációs hiba a digitális
küldés közben.

Próbálja meg elküldeni ismét.

Probléma/Üzenet

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

155

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW