HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Kommunikáció az opcionális HPJetdirect nyomtatószerverrel

background image

Kommunikáció az opcionális HPJetdirect nyomtatószerverrel

Ha a készülék egy opcionális HP Jetdirect belső nyomtatószer ver t tar talmaz, és nem tud kommunikálni a nyomtatóval a hálózaton
keresztül, akkor ellenőrizze a nyomtatószer ver működését. Ellenőrizze, hogy a Jetdirect Konfigurációs oldalon megjelent-e az I/O
KÁRTYA KÉSZ

üzenet. A hibaelhárítással kapcsolatban tekintse át a HP Jetdirect rendszergazdai útmutatóját.

HP Jetdirect 610N 10/100TX nyomtatószerver

Ha a készülék egy opcionális HP Jetdirect 10/100TX nyomtatószer ver t tar talmaz, ellenőrizze, hogy a nyomtatószer ver rá tud-e
kapcsolódni a hálózatra. (Ha más HP Jetdirect nyomtatószer verrel rendelkezik, tekintse át az ahhoz kapott útmutatót.)Ellenőrizze a kapcsolat átviteli sebességét jelző LED-eket (10 vagy 100) a nyomtatószer veren. Ha egyik sem világít, a
nyomtatószer ver nem tud rákapcsolódni a hálózatra.Ellenőrizze a HP Jetdirect konfigurációs lapot. A NINCS ÁTVIVŐJEL üzenet jelzi, hogy a nyomtatószer ver nem kapcsolódott rá a
hálózatra.

A HP Jetdirect 10/100TX nyomtatószer vernek akár 10 másodpercbe is beletelhet, míg kapcsolódik a hálózathoz. Ha a
nyomtatószer vernek nem sikerült rákapcsolódnia a hálózatra, akkor ellenőrizze, hogy az összes kábel megfelelően van-e csatlakoztatva.
Ha a kábelek megfelelően vannak csatlakoztatva, de a nyomtatószer ver továbbra sem tud a hálózatba csatlakozni, az alábbi lépések
végrehajtásával konfigurálja újra a nyomtatószer ver t.

1

Használja az EIO menüt a kapcsolódási sebesség (10 vagy 100 Mbps) és a duplex mód (teljes vagy fél duplex) manuális
beállításához, hogy azok megfeleljenek a hálózatnak. (Lásd

„EIO almenü”, 220. oldal

). Például, ha a hálózati kapcsolón a por t

100TX teljes duplex műveletre van állítva, akkor a nyomtatószer ver t is 100TX teljes duplex műveletre kell állítania.

background image

7 Problémamegoldás

174

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

2

Kapcsolja ki, majd be a nyomtatót, és ellenőrizze a nyomtatószer ver működését. Ha a nyomtatószer ver nem kapcsolódik, akkor
próbáljon ki egy másik hálózati kábelt.

background image

7 Problémamegoldás

175

A készülék konfigurációjának ellenőr zése

HUWW