HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Szoftver, számítógép és készülék interfészproblémái

background image

Szoftver, számítógép és készülék interfészproblémái

Probléma

Megoldás

Nem sikerül egy oldalt kinyomtatni.

Állítsa be a PRINT PS HIBÁK NYOMTATÁSA=BE beállítást, majd küldje el ismét a
feladatot a PS-hibaoldal kinyomtatásához. Ha nem derül ki, mi a probléma, próbálja meg
kikapcsolni a Forrásmegőrzés és az I/O pufferezés beállításokat, vagy bővítse a nyomtató
memóriáját (Lásd:

„PCL- vagy PS-betűkészletlista”, 180. oldal

).

Az oldal levágott margókkal kerül
kinyomtatásra.

Ha a margók le vannak vágva, lehetséges, hogy az oldalt 300 dpi felbontással kell
kinyomtatni, vagy bővíteni kell a memóriát. Megpróbálkozhat a Forrásmegőrzés és az
I/O pufferezés kikapcsolásával.

A készülék PS-hibaoldalt nyomtat.Győződjön meg róla, hogy a nyomtatási feladat valóban PS-feladat.Ellenőrizze azt is, nem kellett volna-e előzetesen beállítási vagy PS-fejlécfájlt küldenie a
nyomtatóra.Ellenőrizze a szof tveralkalmazásban a készülék beállításainál, hogy valóban ez a
nyomtató van-e kiválasztva.Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat, hogy szorosak-e.Egyszerűsítse a grafikákat.Növelje a rendelkezésre álló memóriát a Forrásmegőr zés bekapcsolásával.

PS-parancsokból álló szöveg kerül
nyomtatásra a PS-nyomtatási feladat
helyett.

Előfordulhat, hogy a kezelőpanel NYOMTATÓNYELV=AUTO beállítását megzavar ta egy nem
szabványos PS-kód. Ellenőrizze, hogy a NYOMTATÓNYELV beállítás PS vagy PCL opcióra
van-e beállítva. Ha a beállított ér ték PCL, akkor módosítsa a NYOMTATÓNYELV=AUTO
beállításra. Ha a beállított ér ték AUTO, módosítsa PS beállításra, de csak az adott
nyomtatási feladatra. Amikor a feladatot kinyomtatta, változtassa vissza a beállítást AUTO-ra.

background image

7 Problémamegoldás

156

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Megkísérelt egy lemezen tárolt
betűkészletet használni, de a
nyomtató egy másik betűkészlettel
helyettesítette.

Ha PCL nyomtatónyelvet használ, nyomtassa ki a PCL-betűkészletlapot, és ellenőrizze, hogy
a betűkészlet megtalálható-e a lemezen. Ha PS-nyomtatónyelvet használ, nyomtassa ki a
PS-betűkészlet-lapot, és ellenőrizze, hogy a betűkészlet megtalálható-e a lemezen. Ha a
betűkészlet nincs a lemezen, akkor használja a HP Resource Manager szof tver t vagy a
Macintosh alapú HP LaserJet Utility szof tver t a kívánt betűkészlet letöltéséhez.

Az Automatikus beállítás nem állította
be automatikusan a készüléket.Állítsa be manuálisan a nyomtatót a Konfigurálás lehetőség kiválasztásával.Válasszon egy alternatív PPD-t (lásd:

„ Alternatív PPD választása”, 172. oldal

).Lehetséges, hogy a PPD át van nevezve. Ha így van, akkor válassza ki az átnevezett
PPD-t (lásd:

„ Alternatív PPD választása”, 172. oldal

).Lehet, hogy hálózati sor van jelen.

A készülék üres oldalakat nyomtat.Kapcsolja ki, majd ismét be a nyomtatót.Győződjön meg arról, hogy a nyomtatópatron megfelelően van betöltve.

Siker telen hozzáférés a 2., illetve 3.
tálcához vagy a 4. tálcát

Győződjön meg róla, hogy a papír vezetők a használt papírméretnek megfelelően vannak
beállítva. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy
keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

Az ADAGOLJON KÉZZEL [TÍPUS]
[MÉRET]

üzenet nem törölhető.Előfordulhat, hogy az előző nyomtatási feladat még mindig a készülék pufferében
várakozik.Győződjön meg róla, hogy az 1. tálcába a megfelelő papírméretet töltötte be. (Tekintse
át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

Számítógépes szof tverhiba.

Ellenőrizze, hogy számítógépe megfelelően működik-e úgy, hogy nyomtat egy
alkalmazásból, melyről tudja, hogy működik, vagy egyszerűen szövegfájlt nyomtat, hogy
kiderüljön, az alkalmazással vagy az illesztőprogrammal van-e a probléma. (Például,
C:\dir>LPTn

melyben n a számítógépes por t száma, ahová a nyomtató csatlakozik, pl.

LPT1.) Az oldal nyomtatásához előfordulhat, hogy adatlap-adagolási parancsot kell küldenie
számítógépéről.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

157

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Az összeköttetés nem hozható létre,
vagy az átvitel a szokásosnál tovább
tar t.Használjon IRDA szabványnak megfelelő készüléket, keresse az IRDA jelzést a
készüléken, vagy nézze meg a számítógép felhasználói kézikönyvében az IRDA
specifikációkat.Győződjön meg róla, hogy számítógépe rendelkezik FIR -illesztőprogrammal, és a
szof tver megfelelő illesztőprogramot használ. (Ne feledje, hogy az összetett oldalak
nyomtatása hosszabb időt vesz igénybe.)Helyezze a HP Fast InfraRed Receiver egységet a

„Feladat nyomtatása FIR por ttal”,

83. oldal

c. részben meghatározott működési távolságon belül, és ügyeljen arra, hogy

semmi ne akadályozza az összeköttetést. (Ilyen tárgy lehet egy kéz, egy papírlap, egy
könyv, sőt az éles fény is.)Gondoskodjon róla, hogy mindkét infravörös por t tiszta (por- és zsírmentes) legyen.Győződjön meg róla, hogy egyik infravörös por tra sem esik éles fény. Bármilyen éles
fény (napsugárzás, izzólámpa, fénycsővilágítás vagy pl. a tv -hez, illetve videomagnóhoz
használt infravörös távirányítóból származó fény is) zavaró hatású lehet, ha közvetlenül az
infravörös por tot éri.Helyezze közelebb a hordozható készüléket a készülék FIR por tjához.

A kezelőpanel FELBONTÁS vagy
TÁJOLÁS

, nem működnek, vagy

nem veszi azokat figyelembe a
készülék.

A szof tveralkalmazásból indított parancsok felülírják a kezelőpanel beállításait (Az
alkalmazás és a kezelőpanel viszonyával kapcsolatban lásd:

„ A kezelőpanel menük

használata”, 261. oldal

).

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

158

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Az előző nyomtatási feladat adatai
még mindig a készülék pufferében
vannak.Győződjön meg arról, hogy a megfelelő illesztőprogramot használja.Előfordulhat, hogy egy összetett nyomtatási feladat még feldolgozás alatt áll.Ellenőrizze, nem szüneteltette-e a műveleteket a nyomtatón. Győződjön meg arról, hogy
a kezelőpanelen a FELADAT FELDOLGOZÁSA üzenet olvasható. Ha szüneteltette a
készüléken a műveleteket, a nyomtatás folytatásához nyomja meg az

I

NDÍTÁS

gombot.Húzza ki a nyomtatópatront, és nézze meg, áll-e rendelkezésre papír. Helyezze vissza a
nyomtatópatront.Nyissa ki a 2. és a 3. tálcát. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő típusú papír van
betöltve. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót,
vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.) Zárja be a tálcákat.

Adatok vesztek el, de a készülék
nem küld ezzel kapcsolatban
üzenetet.Ellenőrizze a szof tveralkalmazásban, hogy a nyomtatási fájl nem tar talmaz-e hibákat.Ellenőrizze, hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e a számítógép és a készülék között.Előfordulhat, hogy a párhuzamos kábel meghibásodott. Csak jó minőségű kábelt
használjon. (Egy HP kábeltar tozék számát a készülékhez kapott CD-lemezen található
bevezető útmutatóban vagy a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalon találja.)Ellenőrizze a hálózati kapcsolatot.

Az Adat jelzőfény villog, de a
készülék nem nyomtat.Győződjön meg arról, hogy a megfelelő illesztőprogramot használja.Előfordulhat, hogy egy összetett nyomtatási feladat még feldolgozás alatt áll.Ellenőrizze, nem szüneteltette-e a műveleteket a nyomtatón. Győződjön meg arról, hogy
a kezelőpanelen a FELADAT FELDOLGOZÁSA üzenet olvasható.Húzza ki a nyomtatópatront, és nézze meg, áll-e rendelkezésre papír. Helyezze vissza a
nyomtatópatront.Nyissa ki a 2. és a 3. tálcát. Győződjön meg róla, hogy a megfelelő típusú papír van
betöltve. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót,
vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.) Zárja be a tálcákat.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

159

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Lemezhiba
x EIO LEMEZ

NEM MŰKÖDIK

Kapcsolja ki a nyomtatót, és ellenőrizze, hogy az EIO lemez megfelelően van-e behelyezve
és rögzítve. Ha a kezelőpanelről továbbra sem tűnik el az üzenet, akkor az EIO
lemezmeghajtót ki kell cserélni.

A lemez nincs inicializálva
x DISK NINCS

INICIALIZÁLVA

A lemez inicializálásához Windows alapú rendszer esetén használja a HP Resource Manager
szof tver t, Macintosh rendszer esetén pedig a HP LaserJet Utility segédprogramot.

A lemez írásvédett
LEMEZ

ÍRÁSVÉDETT

Ha a lemez írásvédett, akkor a betűkészletek és űrlapok nem tárolhatók rajta. Használja
Windows alapú rendszer esetén a LaserJet Resource Manager szof tver t, Macintosh
rendszer esetén pedig a HP LaserJet Utilit y segédprogramot az írásvédelem
megszüntetésére.

Előfordulhat, hogy az
illesztőprogramban nincs beállítva a
kétoldalas nyomtatás.

Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban megfelelően konfigurálva van-e kétoldalas
nyomtatás opció.

Duplex nyomtatási tar tozék
elakadások.

Győződjön meg róla, hogy a támogatott papírsúlyokat és -méreteket használja. (Tekintse át a
készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

A FIR por t állapotjelző fény nem
világít.Győződjön meg arról, hogy a nyomtató ÜZEMKÉSZ állapotban van, és az IRDA
szabványnak megfelelő FIR por tról, a

„Feladat nyomtatása FIR por ttal”, 83. oldal

részben előír t működési távolságon belül nyomtat.Ellenőrizze, hogy a HP Fast InfraRed Receiver (FIR) megfelelően csatlakozik-e a
nyomtatóhoz.Futtasson Öntesztet a készüléken. Ellenőrizze, hogy a Telepített nyomtatónyelvek és
opciók menüpont alatt a „FIR POD (IRDA kompatibilis)” opció van-e megadva.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

160

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Az első oldal kinyomtatása sokkal
tovább tar t, mint a következő
oldalaké.Győződjön meg róla, hogy a kijelzőn az ÜZEMKÉSZ üzenet látható.Állítsa az Energiatakarékos üzemmódot hosszabb időre (Lásd:

„Konfigurációs oldal”,

177. oldal

). Ha egy összetett formázási parancs következtében egy oldal nyomtatása

tovább tar t, az Energiatakarékos mód átállítása nem növeli a nyomtatási sebességet.
Esetleg egyszerűsítse az oldalt.

A készülék ér telmetlen oldalakat
vagy túl sokat nyomtat, illetve az
oldalnak csak egy részét nyomtatja ki.Ellenőrizze, hogy a szof tver a megfelelő nyomtatóhoz van-e konfigurálva.Cserélje az inter fész (I/O) kábelt olyan kábelre, melyről tudja, hogy működik, hogy
kiderüljön, nem hibás-e a kábel.Előfordulhat, hogy a párhuzamos kábel meghibásodott. Csak jó minőségű kábelt
használjon. (Egy HP kábeltar tozék számát a készülékhez kapott CD-lemezen található
bevezető útmutatóban vagy a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalon találja.)Állítsa a Konfigurációs menü NYOMTATÓNYELV elemét AUTO beállításra (Lásd:

„NYOMTATÓNYELV= AUTOMATIKUS”, 214. oldal

). Előfordulhat, hogy a készülék

PCL-hez van beállítva, és a nyomtatandó feladat PS-feladat, vagy fordítva.A készülékre küldött adat hibás lehet. Próbáljon meg kinyomtatni egy másik fáljlt.

Általános működési problémák.

Általános papírral kapcsolatos információkér t lásd:

„Nyomtatás”, 47. oldal

.

Általános, ismétlődő tűzőelakadási
problémák.Győződjön meg róla, hogy a feladat, melyet tűzni szeretne, nem szélesebb 5 mm-nél
(0,8 hüvelyknél).Előfordulhat, hogy a tűzőben néhány elakadt tűzőkapocs akadályozza a műveletet.
Távolítsa el a kiszóródott tűzőkapcsokat és a por t a tűző belsejéből (Lásd:

„Tűzőelakadás

elhárítása a tűző/lerakóban”, 114. oldal

).

A megfelelően elküldött nyomtatási
feladatot nem nyomtatja ki a
nyomtató.

Ha az összeköttetés megszakadt, mielőtt az egész nyomtatási feladatot átküldte volna a
nyomtatóra (a nyomtatás még nem kezdődött el), akkor lehet, hogy a nyomtató egyáltalán
nem nyomtatja ki a feladatot. Nyomja meg a

L

EÁLLÍTÁS

gombot a memória törléséhez. Ezt

követően helyezze ismét a

„Feladat nyomtatása FIR por ttal”, 83. oldal

részben előír t

tar tományon belülre a hordozható egységet, és kísérelje meg a nyomtatást újra.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

161

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

A feladat nem megfelelő
betűkészletekkel rendelkezik.Ha .EPS fájlt nyomtat, próbálja meg letölteni az .EPS fájlban található betűkészleteket a
nyomtatóba a nyomtatás megkezdése előtt. Használja a HP LaserJet Utility
segédprogramot (Lásd:

„Szof tver Macintosh számítógépekhez”, 19. oldal

).Ha a dokumentum nem New York, Geneva vagy Monaco betűkészletekkel kerül
nyomtatásra, nyissa meg az Oldalbeállítás párbeszédablakot, és válassza az Opciókat,
ahol letilthatja a helyettesítő betűkészletek kiválasztását.

A nyomtatási feladat nincs elküldve a
kívánt nyomtatóra.

Másik –azonos vagy hasonló névvel rendelkező– nyomtató kaphatta meg a nyomtatási
feladatot. Győződjön meg róla, hogy a nyomtató neve megegyezik a Kiválasztó
lehetőségben megadott névvel (Lásd:

„ Alternatív PPD választása”, 172. oldal

).

A feladat Courier betűkészlettel (a
nyomtató alapér telmezett
betűkészletével) kerül kinyomtatásra
a kívánt betűkészlet helyett.A kér t betűtípus nem áll rendelkezésre a készülékben, vagy nem található a lemezen.
Használjon valamilyen betűkészlet-letöltő segédprogramot a kívánt betűkészlet
letöltéséhez.A készülék kikapcsolásakor a memóriába töltött betűkészletek törlődnek. Akkor is
törlődnek, ha a Forrásmegőrzés nincs bekapcsolva, és a készülék vált a nyelvek között
egy PCL feladat kinyomtatásakor. A lemezen levő betűkészleteket a PCL feladatok vagy a
nyomtató kikapcsolása nem befolyásolják.Nyomtasson ki egy PS-betűkészletlapot, hogy ellenőrizze, hogy a betűkészlet
rendelkezésre áll-e. Ha úgy tűnik, hogy egy lemez betűkészlet hiányzik, akkor
lehetséges, hogy az adott betűkészlet egy segédprogrammal le lett törölve, vagy a
lemezt újrainicializálták, vagy a lemez-illesztőprogram nincs megfelelően telepítve.
Nyomtasson ki egy konfigurációs oldalt annak ellenőrzésére, hogy a
lemez-illesztőprogram telepítve van, illetve megfelelően működik-e.Nyomtassa ki a lemez könyvtárát, hogy azonosíthassa a rendelkezésre álló
betűkészleteket.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

162

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

A készülék a feladatot a papír
ellentétes oldalára nyomtatja.Győződjön meg arról, hogy megfelelően töltötte be a papír t. (Tekintse át a készülékhez
kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)Ha egyoldalas másolatokat készít, a papírt az 1. tálcába töltse a nyomtatandó oldalával
felfelé. A 2., 3. tálcákba, illetve a 4. tálcába a papírt nyomtatandó oldalával lefelé töltse be.Ha kétoldalas másolatokat készít, a papír t az 1. tálcába töltse a nyomtatandó oldalával
lefelé. A 2., 3.tálcákba, illetve a 4. tálcába a papír t nyomtatandó oldalával felfelé töltse be.

A készülék nem kétoldalasan
nyomtatta ki a feladatot.Nyomtasson egy konfigurációs oldalt, melynek segítségével meggyőződhet arról, hogy a
duplex nyomtatási egység megfelelően működik-e (Lásd:

„Konfigurációs oldal”,

177. oldal

).Győződjön meg arról, hogy a duplex nyomtatási egység konfigurálva van az
illesztőprogramban.Győződjön meg arról, hogy a szof tver nem írja felül az illesztőprogram beállításait.

A készülék nem tűzte össze a
feladatot.

A tűzni kívánt feladatokat a készülék az alábbi okok valamelyike miatt nem hajtja végre:Egyoldalas feladat nem tűzhető.A tűzőből kifogyott a kapocs, és az AUTOMATIKUS FOLYT. BE van kapcsolva.Nem megfelelő méretű vagy típusú papír t használ a feladatothoz.Több mint 50 oldalt küldött a tűzőbe, mely meghaladja annak kapacitását.A tűző meghajlott, vagy a tűzőfejben törött kapcsok vannak.Esetleg csak nemrégiben szüntetett meg egy tűzőelakadást (ez esetben a készülék a
soron következő legfeljebb két munkát nem feltétlenül hajtja végre).Nem megfelelő papírméret vagy -típus használata miatt a feladatot a nyomtató a
tűzőegység helyett más kimeneti tálcára küldte.A tűzőegység inter fészkábele meghibásodhatott, vagy nincs megfelelően csatlakoztatva.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

163

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

A készülék a feladatot máshová
küldte, mint Ön szerette volna.

Nem megfelelő méretű vagy típusú papír t használ a feladatothoz. (Tekintse át a készülékhez
kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)

A feladat utolsó oldalát a készülék
nem nyomtatta ki, és az Adat
jelzőfény világít.Győződjön meg arról, hogy a megfelelő illesztőprogramot használja.Előfordulhat, hogy egy összetett nyomtatási feladat még feldolgozás alatt áll.Előfordulhat, hogy a készülék a fájl végét várja, melyet nem küldött el a feladattal. A
küldéshez érintse meg a Folytatás sort.Ellenőrizze, nem szüneteltette-e a műveleteket a nyomtatón. Győződjön meg arról, hogy
a kezelőpanelen a FELADAT FELDOLGOZÁSA üzenet olvasható.Húzza ki a nyomtatópatront, és nézze meg, áll-e rendelkezésre papír. Helyezze vissza a
nyomtatópatront.Nyissa ki a 2. és 3. tálcát. Győződjön meg róla, hogy megfelelő papír t töltött be.
(Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy
keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.) Zárja be a tálcákat.

TÖLTSÖN x TÁLCÁBA

[TÍPUS] [MÉRET]

papírméret

üzenet

Töltse be a szükséges papírméretet, vagy a nyomtatás megkezdéséhez lépjen arra a
papírméretre, mely már be van töltve, érintse meg a Folytatás parancsot. A készülék
pufferében egy feladat várakozik, de nyomtatásához szükség van a megfelelő papírméretre.

Állítsa be a papír típust a kezelőpanelen (Lásd:

„Kezelőpanel menük”, 193. oldal

).

Hálózati vagy megosztott nyomtató
problémák.

Csatlakoztassa számítógépét a készülékhez, és ellenőrizze a hálózati vagy megosztott
nyomtatóval kapcsolatos problémát egy olyan programból tör ténő nyomtatással, melyről
tudja, hogy működik. Ha úgy gondolja, a probléma forrása hálózati lehet, lépjen kapcsolatba
a rendszergazdával, vagy tekintse át a hálózati kár tyához kapott hálózati útmutatót.

A 4. tálca nem működik.

A tápkábel nem megfelelően stabilan van csatlakoztatva a készülékhez és a fali aljzathoz.
Húzza ki, majd csatlakoztassa újra a tápkábelt.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

164

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

Az 1. tálcába van papír töltve, a
kezelőpanel azonban betöltésre vagy
kézi adagolásra vonatkozó üzenetet
mutat.

Töltse a megfelelő papír t a tálcába. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található
bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.) Ha már

betöltötte a megfelelő papír t, érintse meg a Folytatás parancsot.

A papír nem a megfelelő kimeneti
helyre érkezik.Győződjön meg arról, hogy a megfelelő kimeneti tálcát adta meg az illesztőprogramban.
Az illesztőprogram beállításainak módosításával kapcsolatos további információkat az
on-line súgóban találja.A papír nem felel meg a kimeneti tálca követelményeinek (tekintse át a készülékhez
kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt).

Papírelakadások és papíradagolási
problémák.Lásd:

„Elakadások elhárítása a 2. és 3. tálcában”, 104. oldal

vagy

„Elakadások

elhárítása a 4. tálcában”, 105. oldal

.Győződjön meg arról, hogy a használt papír jellemzői a javasolt tar tományba esnek.
(Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy
keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)Győződjön meg arról is, hogy a papír vezetőket megfelelően igazította, és azok nem
hajlottak meg. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető
útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)Ha a készülék arra utasítja, végezzen megelőző karbantar tást.

Papírméret-igazítás és -betöltés.

Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót, vagy keresse fel
a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

165

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

A készülék nem ismeri fel a duplex
nyomtatási tar tozékot.Nyomtasson egy konfigurációs oldalt, melynek segítségével meggyőződhet arról, hogy a
duplex nyomtatási egység megfelelően működik-e (Lásd:

„Konfigurációs oldal”,

177. oldal

).Kapcsolja ki a készüléket. Távolítsa el, majd telepítse újra a tar tozékot. Kapcsolja be a
készüléket.Győződjön meg arról, hogy a duplex nyomtatási egység konfigurálva van az
illesztőprogramban.

A nyomtató nem ismeri fel a
merevlemezt.

Kapcsolja ki a készüléket és ellenőrizze, hogy a merevlemez megfelelően van-e behelyezve,
és megfelelően van-e rögzítve.

A készülék nem ismeri fel
a 4. tálcátGyőződjön meg arról, hogy az illesztőprogramban a 4. tálcát választotta ki (Lásd:

„Nagyobb rugalmasságot biztosító hasznos szof tver”, 14. oldal

).Kapcsolja ki, majd ismét be a nyomtatót.Ellenőrizze, hogy a 4. tálcához csatlakoztatva van-e a tápkábel (Lásd:

„Kábelezési

konfigurációk”, 171. oldal

).Ha a készülék továbbra sem ismeri fel a 4. tálcát, lépjen kapcsolatba kereskedőjével
vagy egy hivatalos HP-szer vizzel.

A készülék nem ismeri fel a tűzőt.

Ellenőrizze a tűző kábelét. Győződjön meg róla, hogy a kábel mindkét vége megfelelően
csatlakozik (Lásd:

„Kábelezési konfigurációk”, 171. oldal

).

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

166

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

A nyomtató nem a megfelelő tálcából
húzza be a papír t.Ellenőrizze, hogy az alkalmazásban a megfelelő papírméret vagy -típus van-e kiválasztva.Győződjön meg róla, hogy az alkalmazás illesztőprogramja megfelelően telepítve és
konfigurálva van, illetve képes bekérni az adott papírméretet vagy -típust.A használni kívánt méret nincs betöltve a kiválasztott tálcába. A készülék a következő
alapér telmezett tálcából húzza be a papír t, mely a megfelelő méretet tar talmazza. Töltse
a megfelelő papír t a tálcába, és győződjön meg róla, hogy a tálca megfelelően van
igazítva. A feladat elvégzéséhez elegendő papír t töltsön a tálcába.Ha a 2. vagy 3. tálcát, illetve a 4. tálcát választotta, és telepítéskor nem kapcsolta ki a
készüléket, a készülék nem fogja felismerni az adott tálcát, és a következő
alapér telmezett tálcából fogja behívni a papír t. Kapcsolja ki, majd ismét be a készüléket,
így a készülék fel fogja ismerni a tálcát.

Készülék inter fészproblémák.

A kezelőpanel segítségével nyomtasson egy konfigurációs oldalt, hogy meggyőződjön arról,
hogy a kinyomtatott beállítások megegyeznek a gazdagép beállításaival (Lásd:

„Konfigurációs oldal”, 177. oldal

).

A készülék működése szünetel.

Nyomja meg a

S

TAR T

gombot. Ekkor a kezelőpanel kijelzőjének az ÜZEMKÉSZ üzenetet kell

mutatnia, és az Üzemkész jelzőfénynek világítania kell. Folytassa a nyomtatást.

A készülék ki van kapcsolva, vagy
nincs árammal ellátott fali aljzathoz
csatlakoztatva.

Győződjön meg arról, hogy az összes tápkábel stabilan kapcsolódik mind a készülék
összetevőihez, mind az árammal ellátott áramforráshoz. Győződjön meg róla, hogy a
készülék be van-e kapcsolva.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

167

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

A készülék üzemkész, de nem fogad
adatokat (az Adat jelzőfény nem
villog).Ellenőrizze, nem lazult-e meg az I/O kábelkapcsolat a készülék és a számítógép vagy a
hálózati por t között.Próbálja ki I/O kábelét egy olyan hálózatban, melyről tudja, hogy működik.Ellenőrizze, hogy a megfelelő inter fészkábel van-e kiválasztva, és hogy stabilan
csatlakoztatta-e mind a készülékhez, mind a számítógéphez. Ha a kábel nincs
megfelelően konfigurálva, a konfigurációs információkér t tekintse át a bevezető
útmutatót.Ha hálózathoz csatlakozik, nyomtasson egy Jetdirect konfigurációs oldalt az inter fész
vagy hálózati problémák felismerésére (Lásd:

„Konfigurációs oldal”, 177. oldal

).

A készülék a szokásosnál lassabban
hajtja végre a műveleteket.A készülék sebessége nagyban függ a szof tveralkalmazás beállításaitól, illetve attól,
hogy mely illesztőprogramot használja, és hogy a hálózaton mekkora forgalom
bonyolódik. A konfigurációs tudnivalókkal kapcsolatban lásd a bevezető útmutatót.Esetleg telepítsen több memóriát a készülékbe (Lásd:

„Memória telepítése”, 229. oldal

).

Készülék por tproblémái.

Ellenőrizze, hogy számítógépének por tja megfelelően van-e konfigurálva, és hogy
megfelelően működik-e. Az ellenőr zést többek között végrehajthatja úgy, hogy egy másik
készüléket csatlakoztat az adott por thoz, és egy olyan alkalmazásból nyomtat, melyről tudja,
hogy működik.

A nyomtató csak részben nyomtatja
ki az oldalt vagy dokumentumot.

Átvitel közben megszakadt az összeköttetés. Ha a hordozható készüléket adatátvitel közben
elmozdítja, megszakadhat az összeköttetés. Az IRDA szabványnak megfelelő készülékeket
úgy ter vezték, hogy az ideiglenesen megszakadt összeköttetés visszaállítható legyen. A
kapcsolat helyreállításához maximum 40 másodperc áll rendelkezésére, attól függően,
milyen hordozható készüléket használ.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

168

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

A készülék nem megfelelő
betűkészlettel vagy formátumban
nyomtat.A készülék nem tar talmazza az adott betűkészletet. A betűkészletet a programból töltheti
le, vagy telepítheti a megfelelő betűkészlet DIMM-et is. Ellenőrizze az alkalmazást, hogy
a megfelelő illesztőprogramot telepítette és konfigurálta-e. Ahhoz, hogy megtudja a
betűkészlet rendelkezésre áll-e, nyomtasson egy PS- vagy PCL-betűkészletlistát (Lásd:

„Információs menü”, 196. oldal

).A szof tver helyettesítő betűkészletet választott egy olyan készlet helyett, mely nem áll
rendelkezésre a készüléken. (A betűkészlet-választással kapcsolatos további
tudnivalókér t tekintse át a szof tveralkalmazás útmutatóját.)

A nyomtatás leáll a feladat közepén.Nézze meg, nem mutat-e a kezelőpanel kijelzője hibaüzenetet.Ha hálózatban dolgozik, győződjön meg róla, hogy a számítógép megfelelően
konfigurálva van, és nem áll fenn hálózati probléma (lépjen kapcsolatba a
rendszergazdával).Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség egyenletes, és megfelel-e a készülék
jellemzőinek. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető
útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.) Kapcsolja ki,

majd ismét be a nyomtatót.Ellenőrizze a hálózati alkalmazásra beállított időtúllépést. Előfordulhat, hogy a
megengedett időtúllépést növelni kell.Ha a DOS parancssorból próbál fájlt másolni a készülékre, használja a másolási
parancsot MÁSOLÁS [fájlnév] LPTn /B nyomtatópor t parancsot, pl. LPT1
(melyben n a por t száma).

Megjegyzés

Az oldal nyomtatásához lehet, hogy adatlap-adagolási parancsot kell küldenie
számítógépéről.

A PS-nyomtatási feladatot nem
nyomtatja ki a nyomtató.

Ellenőrizze a konfigurációt a Windows-ban található PostScript fülön. Ellenőrizze, hogy a
Protokoll
beállításban az AppleTalk van-e megadva, és a Bináris adatok opció nincs
kijelölve.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

169

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

A szof tver nem a megfelelő por tot
választja.

Ellenőrizze az operációs rendszer por tbeállításait, hogy a feladatot biztosan a megfelelő
por tra küldje (pl. az LPT1-re).

A kezelőpanelen és az
illesztőprogramban megadott
papírméretek nem egyeznek.

Győződjön meg arról, hogy a kezelőpanelen és az illesztőprogramban megadott egyedi
papírméretek egyeznek.

Előfordulhat, hogy a nyomtatandó
fájlban nincs bekapcsolva a
kétoldalas nyomtatást engedélyező
opció.

Ellenőrizze, hogy az illesztőprogramban konfigurálva van-e kétoldalas nyomtatás opció.

A FIR állapotjelző az átvitel alatt nem
világít.

Lehet, hogy megszakadt az összeköttetés. Nyomja meg a

L

EÁLLÍTÁS

gombot a memória

törléséhez. Ezt követően helyezze ismét a

„Feladat nyomtatása FIR por ttal”, 83. oldal

részben előír t tar tományon belülre a hordozható egységet, és kísérelje meg a nyomtatást
újra.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

170

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW

A Macintosh számítógép nem
kommunikál a készülékkel.Győződjön meg róla, hogy a kezelőpanel kijelzőjén az ÜZEMKÉSZ üzenet látható.Győződjön meg arról, hogy a megfelelő nyomtatóillesztő-program van kiválasztva a
Kiválasztó bal oldalán.
Ellenőrizze, hogy a használni kívánt készülék neve van-e
kiválasztva (kijelölve) a Kiválasztó jobb oldalán. Miután az illesztőprogramot telepítette
és a PPD-vel konfigurálta, a nyomtató neve mellett egy ikon látható.Ha a nyomtató több zónával rendelkező hálózatban van, győződjön meg arról, hogy a
megfelelő zóna van kiválasztva a Kiválasztó AppleTalk Zones ablakában.Egy konfigurációs oldal kinyomtatásával győződjön meg arról, hogy a megfelelő
nyomtató van kiválasztva a Kiválasztó oldalon (Lásd:

„Konfigurációs oldal”, 177. oldal

).

Győződjön meg arról, hogy a konfigurációs oldalon megjelenő készüléknév azonos a
Kiválasztó lehetőségei közül kijelölt nyomtatóéval.Győződjön meg arról, hogy az AppleTalk aktív. (Válassza ki ezt a Kiválasztó vagy az
AppleTalk kezelőpaneljén, attól függően, melyik vonatkozik a használt operációs
rendszerre.)Győződjön meg arról, hogy a számítógép és a készülék ugyanazon a hálózaton van. Az
Apple
menü Kezelőpanelek opciójából válassza a Hálózat (vagy AppleTalk)
kezelőpanelt, majd jelölje ki a megfelelő hálózatot (például LocalTalk vagy EtherTalk).

A nyomtatóillesztő-program ikonja
nem jelenik meg a Kiválasztó
opciók között.

Győződjön meg arról, hogy az Apple LaserWriter 8 Kiválasztó kiterjesztése a Kiterjesztések
mappában helyezkedik el. Ha a rendszerben sehol sem található, az illesztőprogramot
beszerezheti az Apple Computer, Inc. vállalattól a Macintosh OS rendszerszof tver
CD-lemezen, vagy tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető
útmutatót, illetve keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.

A típusnak címke, fólia vagy boríték
van megadva.Győződjön meg róla, hogy a használni kívánt médiatípus mindkét oldalára lehet
nyomtatni. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatót,
vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.)Módosítsa a médiatípust olyan médiára, melynek mindkét oldala nyomtatható.

Probléma

Megoldás

background image

7 Problémamegoldás

171

A nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

HUWW