HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Elakadások elhárítása

background image

Elakadások elhárítása

Ha a kezelőpanel kijelzőjén a papírelakadásra figyelmeztető üzenet jelenik meg, az alábbi ábra segítségével keresse meg az elakadás
helyét. Előfordulhat, hogy a jelzett helyen kívül máshol is meg kell nézni, ott nem akadt-e el a papír. Ha a papírelakadás helye nem
egyér telmű, először az elülső ajtó környékét vizsgálja meg.

Az ábra megtekintését követően lépjen tovább az elhárítási útmutatóra. Elakadás elhárításakor vigyázzon, hogy ne szakítsa el a papír t.
A nyomtatóban maradt kis papírdarab további papírelakadásokat okozhat. Ha az elakadás gyakori probléma, akkor nézze meg a
következő részt:

„Ismételt papírelakadások elhárítása”, 121. oldal

.

Megjegyzés

Különálló festék maradhat a nyomtatóban a papírelakadás után, és minőségi problémákat okozhat. Néhány lap után a festéknek
ki kell tisztulnia a nyomtatóból.

background image

7 Problémamegoldás

101

Elakadások elhárítása

HUWW

Elakadási helyek

1. tálca

Jobb oldali ajtó

Függőleges átbocsátási ajtó

4. tálca

2. és 3. tálca

Bal oldali ajtó
(a kimeneti
eszköz mögött)

Kimeneti eszköz

Elülső ajtó és
nyomtatópatron
környéke

ADF

1. tálca

Duplex egység
(nyomtatón belüli)

2. tálca

HP LaserJet 9000mfp/HP LaserJet 9000Lmfp a
3000 lapos tűző/lerakóval

background image

7 Problémamegoldás

102

Elakadások elhárítása

HUWW