HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Elakadás elhárítása a duplex nyomtatási tartozékban (duplex egység)

background image

Elakadás elhárítása a duplex nyomtatási tartozékban (duplex egység)

Elakadások elhárítása a duplex nyomtatási tartozékban

1

Távolítsa el a kimeneti eszközt a készüléktől, hogy hozzáférhessen a bal oldali
ajtóhoz.

2

Nyissa ki a bal oldali ajtót, és ha itt akadt el a papír, óvatosan húzza ki.

FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy ne érintse a mellette található beégetőmű területét. FORRÓ
lehet.

3

A zöld karok megnyomásával és ütközésig tör ténő kihúzásával távolítsa el a duplex
nyomtatási tar tozékot.

4

A duplex nyomtatási tar tozékon belül található két zöld kar emelésével távolítsa el az
itt elakadt papír t.

5

Nyissa ki az elülső ajtót.

4

1

2

5

background image

7 Problémamegoldás

107

Elakadások elhárítása

HUWW

6

Ellenőrizze, nem a duplex nyomtatási tar tozékon belül akadt-e el a papír, és ha igen,
távolítsa el azt. Gyengéden húzza a papír t, hogy el ne szakadjon.

7

Helyezze vissza újra a duplex nyomtatási tar tozékot úgy, hogy addig csúsztatja a
helyére, míg hallhatóan nem kattan.

8

Zárjon minden nyitva lévő ajtót. Tolja vissza helyére a kimeneti eszközt.

6

7

background image

7 Problémamegoldás

108

Elakadások elhárítása

HUWW