HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Elakadások elhárítása a kimeneti területeken

background image

Elakadások elhárítása a kimeneti területeken

Elakadások elhárítása a lerakóban vagy a tűző/lerakóban

1

Ha az elakadás a kimeneti tálcákat is érinti, lassan, óvatosan és egyenesen húzza ki a
papír t a készülékből, hogy ne szakadjon el.

2

Távolítsa el a kimeneti eszközt a készüléktől.

3

A lerakó részen emelje fel a 2. kimeneti tálca drótját, majd óvatosan húzza ki az itt
elakadt papír t. Amennyiben rendelkezik tűző/lerakóval: a tűző/lerakóból óvatosan
húzza ki a gyűjtőterületről esetlegesen kinyomódó papír t.

Megjegyzés

A 2. kimeneti tálcában csak a lerakó rendelkezik dróttal.

4

Keresse meg a zöld fogantyút a lapozó területen, és emelje fel a fogant yút.

1

2

3

4

background image

7 Problémamegoldás

109

Elakadások elhárítása

HUWW

5

Óvatosan húzza ki a lapozó területen esetlegesen elakadt papír t.

FIGYELEM!

Ne érintse a lapozó területet. FORRÓ lehet.

6

Keresse meg a papírút modulban a zöld fogant yút, majd húzza meg azt.

7

Óvatosan húzza ki a papírút modulból esetlegesen elakadt papír t.

8

Zárjon minden nyitva lévő ajtót. Tolja vissza helyére a kimeneti eszközt.

5

6

8

background image

7 Problémamegoldás

110

Elakadások elhárítása

HUWW

Elakadások elhárítása a többfunkciós befejezőegységben

1

Nyissa ki a befejezőegység fedelét.

2

Lassan, óvatosan és egyenesen húzza ki a papír t a befejezőegységből, hogy ne
szakadjon el.

3

Zárja a befejezőegység fedelét.

4

Távolítsa el a befejezőegységet a nyomtatótól.

2

1

3

4

background image

7 Problémamegoldás

111

Elakadások elhárítása

HUWW

5

Óvatosan távolítsa el a nyomtató kimeneti részén esetlegesen elakadt papír t.

6

Óvatosan távolítsa el a befejezőegység bemeneti részén esetlegesen elakadt papír t.

7

Nyissa ki a tűzőegység ajtaját.

8

Elakadt füzet eltávolításához fordítsa el az alsó zöld tárcsát az óra járásával
megegyező irányban, és húzza ki a füzetet.

6

5

7

8

background image

7 Problémamegoldás

112

Elakadások elhárítása

HUWW

9

Zárja be a tűzőegység ajtaját.

10

Csatlakoztassa ismét a befejezőegységet.

10

9

background image

7 Problémamegoldás

113

Elakadások elhárítása

HUWW

Elakadások elhárítása a bal oldali ajtón belül (beégetőmű területe)

1

Távolítsa el a kimeneti eszközt a készüléktől, hogy hozzáférhessen a bal oldali
ajtóhoz.

2

Nyissa ki a bal oldali ajtót.

FIGYELEM!

Ügyeljen arra, hogy ne érintse a mellette található beégetőmű területét. FORRÓ lehet.

3

Óvatos húzással távolítson el minden elakadt vagy szakadt papír t erről a területről.

4

Nyomja le a zöld kar t, és óvatosan vizsgálja át a területet. Feltétlenül távolítson el
minden szakadt papírdarabot.

5

Zárja be a bal oldali ajtót. Tolja vissza helyére a kimeneti eszközt.

1

4

5

2

background image

7 Problémamegoldás

114

Elakadások elhárítása

HUWW

Tűzőelakadás elhárítása a tűző/lerakóban

Megjegyzés

A kezelőpanelen az ELAKADÁS A TŰZŐBEN üzenet jelenik meg.

1

Távolítsa el a tűző/lerakót a készülékből.

2

Nyissa ki a tűzőkészülék ajtaját.

3

Húzza ki a kazettát.

4

Húzza fel a zöld pött yel ellátott kar t.

1

2

3

4

background image

7 Problémamegoldás

115

Elakadások elhárítása

HUWW

5

Távolítsa el a sérült tűzőkapcsot.

6

Nyomja le a zöld pött yel ellátott kar t.

7

Helyezze vissza a helyére a tűzőkazettát.

8

Zárja be a tűzőegység ajtaját.

7

5

6

7

8

background image

7 Problémamegoldás

116

Elakadások elhárítása

HUWW

9

Csatlakoztassa a készülékhez ismét a tűző/lerakó egységet.

Megjegyzés

A tűzőt az elakadás elhárítását követően újra kell töltenie, így előfordulhat, hogy az
első néhány dokumentum (ötnél nem több) nem lesz összetűzve. Ha elindította a
nyomtatást, és a tűzőben elakadás tör tént, vagy kifogyott belőle a kapocs, a
készülék akkor is kinyomtatja a feladatot, amennyiben a kimeneti tálcát az
elakadás nem akadályozza.

7

9

background image

7 Problémamegoldás

117

Elakadások elhárítása

HUWW

Tűzőelakadás elhárítása a többfunkciós befejezőegységből

1

Nyissa ki a tűzőegység ajtaját.

2

Csúsztassa maga felé a tűzőegységet.

3

Fordítsa el a nagy, zöld tárcsát, míg a tűzőegység ablakában meg nem jelenik egy kék
pötty.

4

Fordítsa el a tűzőegység tetején található kis, zöld tárcsát az óra járásával megegyező
irányban, míg a tűzőkazetta a tűzőegység bal oldala felé nem mozdul.

VIGYÁZAT!

A kék pött ynek meg kell jelennie a tűzőegység ablakában, mielőtt eltávolítaná a
tűzőkazettát. Ha előbb kísérli meg eltávolítani a tűzőkazettát, mint a kék pött y
megjelenne az ablakán, a befejezőegység megrongálódhat.

1

2

3

4

background image

7 Problémamegoldás

118

Elakadások elhárítása

HUWW

5

Távolítsa el a tűzőkazettát.

6

Húzza fel a zöld pött yel ellátott kar t.

7

Távolítsa el a sérült tűzőkapcsot.

8

Nyomja le a zöld pött yel ellátott kar t.

5

6

7

8

background image

7 Problémamegoldás

119

Elakadások elhárítása

HUWW

9

Helyezze vissza a helyére a tűzőkazettát.

10

Csúsztassa a tűzőegységet a befejezőegységbe.

11

Zárja be a tűzőegység ajtaját.

9

10

11

background image

7 Problémamegoldás

120

Elakadások elhárítása

HUWW

Ritkán előfordulhat tűzőelakadás a tűzőfej felső részében is.

1

A tűzőelakadás elhárításához a befejezőegységből kövesse az 1–4. lépéseket
(lásd:

117

. oldal).

2

Keresse meg a megrongálódott tűzőkapcsot a tűzőegység hátulján, majd távolítsa el a
kapcsot.

3

A tűzőelakadás elhárításához a befejezőegységből kövesse a 10–11. lépéseket
(lásd:

117

. oldal).

2

background image

7 Problémamegoldás

121

Elakadások elhárítása

HUWW