HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Ismételt papírelakadások elhárítása

background image

Ismételt papírelakadások elhárítása

Megjegyzés

Ha a papírelakadások tovább ismétlődnek, keresse fel a hivatalos HP-szer vizszolgáltatót. (Tekintse át a készülékhez kapott
CD-lemezen található bevezető útmutató, vagy a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldal HP Ügyfélszolgálat c. részét.)

Probléma

Megoldás

Általános, ismétlődő
papírelakadási
problémák

1. Ellenőrizze, hogy a papír t megfelelően töltötte-e a tálcákra, illetve megfelelően állította-e be a
papír vezetőket (Lásd:

„Nyomtatás”, 47. oldal

).

2. Győződjön meg arról, hogy a papír tálca olyan papírméretre van beállítva, mint amilyet betöltött, és arról
is, hogy nem töltötte-e túl a tálcát.

3. Fordítsa át a tálcában lévő papírköteget. Ha előlyukasztott vagy fejléces papír t használ, nyomtasson az
1. tálcából.

4. Ne használjon előzőleg már használt, vagy szakadt, szabálytalan méretű papír t. A javasolt papír típusok
és -méretek listáját tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető útmutatóban vagy a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalon.

5. Ellenőrizze a papírjellemzőket. (Tekintse át a készülékhez kapott CD-lemezen található bevezető
útmutatót, vagy keresse fel a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalt.) Ha a papír jellemzői eltérnek a

javasolt jellemzőktől, a papír használata problémát okozhat.

6. A termék szennyezett lehet. Tisztítsa ki a készüléket a kapott CD-lemezen található bevezető
útmutatóban vagy a

www.hp.com/suppor t/lj9000

weboldalon megadottak alapján.

7. Ügyeljen rá, hogy minden szakadt vagy elakadt papír t eltávolítson a nyomtatóból.

Ismételt
papírelakadások az
automatikus
lapadagolóban (ADF)

1. Az ADF szennyezett lehet. Tisztítsa az automatikus lapadagolót az alábbi helyen leír tak alapján:

„ Az ADF

átvezető rendszerének tisztítása”, 88. oldal

.

background image

7 Problémamegoldás

122

A készülék üzeneteinek ér telmezése

HUWW