HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - A

background image

A

A digitális küldéshez használható fájltípusok 32
a fogyóeszközök szintje a kellékállapot lapon 178
a készülék átnevezése a Macintosh Kiválasztó menüben 172
a készülék elnevezése a Macintosh Kiválasztó menüben 172
a kezelőpanel Adat jelzőfénye 28

egyenletes áramellátás, hibaelhárítás 163
leírás 22
nem villog, hibaelhárítás 167
villogás, hibaelhárítás 158

a kezelőpanel állapotsora 23, 24
a kezelőpanel billentyűzete 22, 23
a kezelőpanel Eredeti leírása gombja 26
A kezelőpanel eredetire vonatkozó választéka 23
a kezelőpanel Figyelem! jelzőfénye 22, 28
a kezelőpanel gombjai 22, 26
a kezelőpanel Indítás gombja 22, 23
a kezelőpanel jelzőfényei

bemutatás 28
leírás 22

a kezelőpanel Készenlét jelzőfénye 22, 28
A kezelőpanel kicsinyítésre vonatkozó választéka 23
A kezelőpanel kontrasztszabályozásra vonatkozó választéka 23
A kezelőpanel Küldési opciókra vonatkozó választéka 23, 27
a kezelőpanel Leállítás gombja 22, 23
a kezelőpanel Másolási beállítás gombja 27
A kezelőpanel másolásra vonatkozó választéka 23
A kezelőpanel menüválasztéka 23
A kezelőpanel minőségjavításra vonatkozó választéka 23, 45
A kezelőpanel nagyításra vonatkozó választéka 23
a kezelőpanel OK gombja 25
a kezelőpanel számbillentyűzete 22, 23
a kezelőpanel Törlés gombja 25
a kezelőpanel villogó jelzőfényei 28
a kezelőpanel Visszaállítás gombja 22, 23
a nyomtató bekapcsolása 152
a termékhez tar tozó dokumentáció 15
A4/letter hatálytalanítása 206

A4-es papír

beállítások felülírása 206
betöltés 48, 49
Széles A4 beállítások 207

adagolótálcák. Lásd: tálcák
adat, hiányzó, hibaelhárítás 158
adatátviteli beállítások 219
ADF (automatikus lapadagoló)

használat a digitális küldéshez 31
használat másoláshoz 41
jellemzők 11
nem megfelelő adagolások 91
oldaltájolás 26

ADF adagolási problémák 91
ajtók

elakadás elhárítása a bal oldali ajtónál 113
elakadás elhárítása a jobb oldali ajtónál 103
elakadási helyek 101
üzenetek 125

Aktuális oldalszám 183
alapér telmezett beállítások 23

másolás 38
mentés 66
példányszám 205
visszaállítás 224
Windows 18

Alaphelyzetbe állítás menü 224
alaphelyzetbe állító PCL parancs 242
állandó betűkészletek 241
állandó források 234
állapot, kellékek

információs oldal 178, 196
nyomtatópatronok 94

állapotjelző fény, HP Fast InfraRed Receiver (FIR) 83
állapotüzenetek. sd: üzenetek
álló tájolás

beállítás alapér telmezettként 208
illesztőprogram beállítások 57
PCL parancsok 244

alternatív PPD, kiválasztás 172

background image

267

HUWW

Apple LaserWriter nyomtatóillesztő-program 16, 19
Apple Mac működési környezet 15
áramellátás, hibaelhárítás 152
átváltási táblázat papírhoz 186
AutoCAD

meghajtó 17
szof tver 15

automatikus beállítás, hibaelhárítás 156
automatikus folytatás beállítások 214
automatikus kitöltés funkció 33
automatikus lapadagoló (ADF). Lásd: ADF (automatikus lapadagoló)
AUX csatlakozás 12