HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - B

background image

B

bal oldali ajtó

„nyitva” üzenet 125
elakadási helyek 101
elakadások elhárítása 113

beágyazott webszer ver

a HP Web Jetadmin szof tver használata 254
felhasználás a festékszint ellenőr zéséhez 254
leírás 254

beállítások

aktuális megtekintése 26
aktuális megtekintése és módosítása 27
gyári visszaállítása 23
hozzáférés a kezelőpanelhez 23
képminőség 210
kocsivissza 209
konfigurációs oldal 177
másolás 23
mentés 66
módosítás digitális küldéshez 32
módosítások a kezelőpanelen 23
változtatások a kezelőpanelen 261
visszaállítás a másoláshoz 45

beégetőmű

elakadások elhárítása 113
karok beállítása 61, 62

módok 198
üzenetek 139

befejezőegység, többfunkciós

füzetek, létrehozás 85

behúzási hiba 123
belső betűkészletek

beállítások 208
meghatározott 180
PCL jelkészlet parancsok 241

bemeneti papírkezelési opciók 11
bemutatás 28
betöltési módok, tálcák 70, 72
Betűkészlet-azonosító 180
betűkészletek

a CD-lemezen található 14
a Macintosh alapú rendszer része 19
állandó és proporcionális 241
EIO merevlemezen 13
hibaelhárítás Courier 161
hibaelhárítás EPS fájlok 161
letöltés 13
letöltött, hibaelhárítás 156, 168
listák, nyomtatás 180, 196
parancsok, PCL 245
PCL 241

betűtávolság, betűtípus-beállítások 208
bevont papír, HP LaserJet Sof t Gloss 188
Biztonsági információ, konfigurációs lap 177
borítékok

alapér telmezett képméret-beállítás 205
betöltés 56, 60
margók 62, 191
nyomtatás 59
ráncok, hibaelhárítás 150

bővítés

EIO-nyílások 227
firmware 12, 131
memória 227, 229

background image

268

HUWW

bővítési nyílások

DIMM-ek 227, 229
EIO 227
jellemzők 12
Telepített nyomtatónyelvek és opciók 177

bővített garancia 252
brosúrák, papírok 188