HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - D

background image

D

Diagnosztika menü 264
digitális küldés

a címjegyzék használata 34
az ADF vagy az üveg használata 31
beállítások megváltoztatása 32

címzettlista készítése 34
dokumentumok címzettjeinek ellenőr zése 32
küldés több címzettnek 32
leírás 29, 30

digitális küldés címzettjei

ellenőrzés 32
eltávolítás a listából 34
lista készítése 34

DIMM-ek

nyílások 227, 229
telepítés 230
telepítés ellenőrzése 233
üzenetek 140, 142

Disk Image Utilit y 14
Disk Management Utilit y 13, 262
DLC/LLC protokoll verem beállítások 222
dokumentumok

digitális küldés 31
másolás 37
nyomtatás 47

dokumentumok küldése 31
dokumentumok lapolvasása küldés céljából 31
DOS parancssorok 168
dpi (pontok hüvelykenként) beállítások 210
Driver Work Space (DWS) 177
duplex egység. Lásd duplex nyomtató tar tozék
duplex nyomtatási tar tozék

elakadási helyek 101
elakadások elhárítása 106
hibaelhárítás 159, 162
nincs felismer ve 165
üzenetek 123

DWS (Driver Work Space) 177