HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - E

background image

E

EconoMode beállítások 211
egy megszakított feladat folytatása 23
egyedi média

betöltés 50, 52
nyomtatás 64

background image

269

HUWW

PCL parancsok 244
tálca beállítások 57, 205
tálcaválasztás 72

egyoldalas nyomtatás, PCL parancsok 242
EIO bővítőnyílások 12, 235
EIO kár t yák

„puffer túlcsordulás” üzenetek 136
nyílások 227
telepítés 235

EIO lemez

fájlkönyvtár, nyomtatás 181, 196
feladatvisszatar tás 213
hibaelhárítás 159
nincs felismer ve 165
tulajdonságok 13
üzenetek 126

EIO menü 220
elakad a papír. Lásd: elakadások
elakadás

elhárítás a 2. vagy 3. tálcában 104
elhárítás a 4. tálcában 105
elhárítás a bal oldali ajtón belül 113
elhárítás a beégetőmű területén 113
elhárítás a duplex nyomtatási tar tozékban 106
elhárítás a lerakóban vagy a tűző

⁄lerakóban 108

elhárítás a többfunkciós befejezőegységben 110
elhárítási beállítások 215
elhárításról általánosságban 100
helyek azonosítása 101
ismételt hibaelhárítás 121
jobb oldali ajtó mögötti elhárítás 103
üzenetek 125, 135

elakadások

Lásd még: tűzőelakadások

elakadás-elhárítási beállítások 215
Élességszabályozó opció a kezelőpanelen, másoláshoz 46
ellentétes oldal, oldalak nyomtatása 162
elmosódott festék, hibaelhárítás 147
előbeállítások digitális küldés opciók 27
előírásokra vonatkozó információ 247

előlyukasztott papír

beégetőmű üzemmód 198
betöltés 53, 54
nyomtatás 63
PCL parancsok 244

előnyök és jellemzők

digitális küldés 30
készülék 10
másolás 37

előnyomott papír

beégetőmű üzemmód 198
nyomtatás 63

elosztási lista digitális küldéshez 34
Elrendezés, több oldal egy lapra 69
Első mód 72
első oldal

eltérő papíron 68
sebesség, hibaelhárítás 160

eltérő első lap 68
Eltérő papír használata az első oldalhoz 68
elülső ajtó

„nyitva” üzenet 125
elakadási helyek 101

elveszett adat, hibaelhárítás 158
e-mail üzenetek

címzés az automatikus kitöltés funkció használatával 33
küldés digitális úton az mfp készülékről 29, 31
küldés több címzettnek 32
létrehozott fájlok formátuma 32

e-mail üzenetek címzése

automatikus kitöltés funkció használata 33
egy címzett részére 31
több címzettnek 32

Energy Star

kompatibilitás 249
weboldal 249

EPS fájlok, hibaelhárítás 161
erőforrás mentés 234
ér telmetlen oldal, hibaelhárítás 160

background image

270

HUWW

eseménynapló

információ 177, 183
nyomtatás 184

Eszközbeállítás menü 199
Ethernet

csatlakozás 12
jellemzők 12
kerettípus-beállítás 222