HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - F

background image

F

fájlkönyvtár

információ 181
nyomtatás 196

Fast Ethernet 10/100TX 12
Fast InfraRed (FIR) Receiver. Lásd: HP Fast InfraRed (FIR) Receiver
FastRes 210
fax digitális küldés opciók 27
fax-on-demand szolgáltatás 251
fedőlapok, füzet 85
fejléces

beégetőmű üzemmód 198
betöltés 48, 49
HP LaserJet papír 189
PCL parancsok 244

fekete foltok, hibaelhárítás 97, 146
fekvő tájolás

beállítás alapér telmezettként 208
illesztőprogram beállítások 57
PCL parancsok 244

Feladat visszakeresése menü 195
Feladatnév, magánjellegű feladatok 74
feladatok

indítás 23
leállítás 23
megszakított folytatása 23

feladatok indítása 23
feladatok jóváhagyása

Gyorsmásolás 78
magánjellegű 74

megőr zött 76
próbanyomat és megtar tás 80

feladatok törlése

Gyorsmásolás 79
magánjellegű 75
megőr zött 77
próbanyomat és megtar tás 81

feladatvezérlő parancsok 242
feladatvisszatar tás

Feladat visszakeresése menü 195
feladattárolási korlát beállítása 213
funkciók, hozzáférés 73
Gyorsmásolás 77
időkorlát-beállítások 213
magánjellegű feladat 74
megőr zött feladatok 76
próbanyomat és megtar tás 80
üzenetek 134

Feladat-visszatar tási opciók 73
felbontás-beállítások 210
Felhasználónév, magánjellegű feladatok 74
feltekeredés, hibaelhárítás 149
fény a HP Fast InfraRed Receiver (FIR) egységen 83
fényes papír, HP 188
ferde oldal, hibaelhárítás 149
festék

a beágyazott webszer ver használata az ellenőr zásre 254
a HP Web Jetadmin szof tver használata 263
elmosódás, hibaelhárítás 147
felvétel 249
használati adatok 179
híg, hibaelhárítás 148
sűrűségbeállítások 211
szemcsék 97
szemcsék, hibaelhárítás 97, 146
szint ellenőr zése 95

festék szétoszlatása 97
feszültség, hibaelhárítás 153

background image

271

HUWW

figyelmeztetések, törölhető

hibaelhárítás 139
kezelőpanel beállítások 214

FIH (Foreign Inter face Harness) csatlakozás 12
FIR (Fast InfraRed) Receiver. Lásd: HP Fast InfraRed (FIR) Receiver
firmware

frissítések 12
üzenetek 131, 138

fogyóeszközök

kellékállapot lap 178
szint ellenőrzése 95
újrahasznosítás 250

fólia, írásvetítő

beégetőmű üzemmód 198
betöltés 55
HP LaserJet 188
nyomtatás 64
PCL parancsok 244

fóliák

beégetőmű üzemmód 198
betöltés 55
HP LaserJet 188
nyomtatás 64
PCL parancsok 244

foltok, hibaelhárítás 97, 146
Foreign Inter face Harness (FIH) csatlakozás 12
formátlan karakterek, hibaelhárítás 148
formátumok digitális küldéshez 32
formázókár t ya, DIMM-ek telepítése 231
-források, papír

1. tálca beállításai 70
PCL parancsok 243
választás típus vagy méret alapján 72

függőleges átbocsátási ajtó, elakadás helye 101
függőleges mozgási index 244
függőleges sorközbeállítások 208
funkciók

digitális küldés 30
feladatvisszatar tás 73
illesztőprogramok 66

készülék 10
másolás 37

füzet

kimeneti tálca 43
nyomtatás 66

füzetek

elrendezés 85
létrehozás 85