HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - H

background image

H

hálózati adminisztrátor: Lásd: rendszergazda
hálózati működési környezet 15
hálózatok

hibaelhárítás 163
HP Jetdirect nyomtatószer verek 173
kerettípus paraméterek 222
szof tver 263

background image

272

HUWW

halvány nyomtatás, hibakeresés 146
hamisításokkal foglalkozó forróvonal 94
hardverkarbantar tási szer ződések 252
használati oldal

információ 179
nyomtatás 196

hátlap beállítások 69
Hátoldal nélkül 69
háttér, szürke 147
Háttér-eltávolító szabályzó opció a kezelőpanelen, másoláshoz 45
helyettesített betűkészletek

hibaelhárítás Courier 161
hibaelhárítás EPS fájlok 161
letöltött, hibaelhárítás 156, 168

helytelen igazítás, hibaelhárítás 149
hibaelhárítás

a kezelőpanel jelzőfényei 28
ADF nem megfelelő adagolások 91
áttekintés 99
HP Fast InfraRed Receiver (FIR) 157
információs oldalak 175
ismételt elakadások 121
képhibák 144
kezelőpanel üzenetek 122
nyomtatás 152
papírútteszt 184
tálcák 164, 166
Lásd még: üzenetek

hibák. sd: hibakeresés
hibaüzenetek. Lásd: üzenetek
híg festék, hibaelhárítás 148
higany használata 251
hordozható eszközök

hibaelhárítás vezeték nélküli nyomtatás 157, 159
nyomtatás 82, 83

hosszú él menti kötés beállításai 206
hozzáadás

a digitális küldéslista címzettjei 34
memória 227

HP Common Drivers Macintosh 14

HP Common Installer 14
HP Disk Image Utility 14
HP Disk Management Utility 13, 262
HP Fast InfraRed Receiver (FIR)

hibaelhárítás 157, 159
nyomtatás 82, 83

HP FIRST 251
HP-GL/2 238, 245
HP hamisításokkal foglalkozó forróvonal 94
HP Internet Installer 14
HP Jetdirect nyomtatószer verek

hibaelhárítás 173
újrakonfigurálás 173

HP Jetdirect nyomtatószer verek újrakonfigurálása 173
HP Jetdirect oldal 182
HP Jetdirect Printer telepítő UNIX rendszerhez 263
HP JetSend eszközök IP-címei 177
HP JetSend IP-címek 177
HP LaserJet Monochrome Transparencies (monokróm

írásvetítő-fólia) 188

HP LaserJet papír 189
HP LaserJet Printing System 15
HP LaserJet segédprogram

a CD-lemezen található 14
betűkészletekhez és fájlokhoz 13
Macintosh alapú rendszerhez 19

HP LaserJet Sof t Gloss Paper (puha fényes papír) 188
HP MultiPurpose Paper (többcélú papír) 189
HP nyomtatási kellék környezetvédelmi program 250
HP Office Paper (irodai papír) 190
HP Office Paper (irodai újrahasznosított papír) 190
HP Premium Choice LaserJet Paper (elsőrendű laserjet papír) 188
HP Printing Paper (nyomtató papír) 189
HP Suppor tPack (támogatás csomag) 252
HP ügyfélszolgálat weboldala 252
HP Web Jetadmin szof tver

felhasználás a festékszint ellenőrzéséhez 95, 263
használata a beágyazott webszer ver eléréséhez 254
leírás 14, 263
weboldal 12

background image

273

HUWW

HPJetLink-csatlakozás 12
HPLaserJet Sof t Gloss Paper (lágy fényes papír) 188
HP-UX hálózati telepítés 263
hullámosodás, hibaelhárítás 149