HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - J

background image

J

jelentések

betűkészletlisták 180
eseménynapló 183
fájlkönyvtár 181
használati oldal 179
Jetdirect oldal 182
kellékállapot lap 178
konfigurációs oldal 177
menütérkép 176
nyomtatás 175, 196

jelkészletek

kiválasztás 208
PCL parancsok 241, 245

background image

274

HUWW

jellemzők 11

bemeneti és kimeneti papírkezelés 11
csatlakoztatás 12
többfunkciós befejezőegység 11

jelszó a távoli elérés szabályozásához 254
Jelzőfények a kezelőpanelen. Lásd: a kezelőpanel jelzőfényei
jelzőfények a kezelőpanelen. sd: a kezelőpanel jelzőfényei
Jetdirect nyomtatószer verek, hibaelhárítás 173
Jetdirect oldal 182
JetLink-csatlakozás 12
JetSend IP-címek 177
jobb oldali ajtó

„nyitva” üzenet 125
elakadási helyek 101
elakadások elhárítása 103

JPG opció digitális küldéshez 32