HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - K

background image

K

kábelek

ábrák 171
hibaelhárítás 167

kapcsolati sebesség, hibaelhárítás 173
karakterek

formátlan, hibaelhárítás 148
jelkészletek 208
kihagyások, hibaelhárítás 146

karbantar tás

egyezmények 252
eljárások 87

karbantar tási készletek

megrendelés 130
mérőszám 178
üzenetek törlése 224

kár t yák

Ethernet 12
LocalTalk 12
merevlemez 12
nagy sebességű másolási kapcsolat 12
Token Ring 12
USB, Serial 12

kár t yaköteg

nyomtatás 64
PCL parancsok 244

Kazetta mód 70, 72
kellékállapot lap

információ 178
nyomtatás 196

kellékek

alkatrészszámok 188
újrahasznosítás 250

képméret-beállítás alapér téke 205
képminőség

beállítások 210
karbantar tás a tisztítólappal 97
meghibásodások illusztrációi 144

kerettípus paraméterek 222
keskeny média beállítások 211
készletek, karbantar tási

megrendelés 130
mérőszám 178
üzenetek törlése 224

kétirányú kommunikáció beállításai 219
kétoldalas nyomtatás

beállítások 206
egyedi média 51, 52
előlyukasztott papír 53, 54
hibaelhárítás 159, 162
letter- vagy A4 méretű papír 48, 49
PCL parancsok 242

kevés festéket tar talmazó vagy kifogyott patron 96
kezelőpanel

Alaphelyzetbe állítás menü 224
állapotsor 23, 24
beállítások felülbírálása 193
beállítások megváltoztatása 261
EIO menü 220
érintőképernyő 26
Eszközbeállítás menü 199
Feladat visszakeresése menü 195
felhasználás a festékszint ellenőrzéséhez 95

background image

275

HUWW

funkciók 23
gombok 22, 25, 26
I/O menü 218
Információs menü 196
jelzőfények 28
leírás 21
menük 193
menük használata 261
menütérkép kinyomtatása 196, 261
navigálás 24
nyelv 152
nyelvválasztás 216
Nyomtatás menü 205
Nyomtatási minőség menü 210
Papírkezelés menü 197
Párhuzamos bemenet menü 219
Rendszerbeállítás menü 213
súgórendszer 122
üres, hibaelhárítás 152
üzenetek 24, 122

kézi adagolás

első oldal 68
hibaelhárítás 156
kezelőpanel beállítások 206
kiválasztás 70
üzenetek, hibaelhárítás 164

kicsinyítés

másolatok 23
másolt kép 45

kifogyott vagy kevés festéket tar talmazó patron 96
kifutások, nyomtatás 65
kihagyások, hibaelhárítás 146
kimeneti minőség

beállítások 210
hibaelhárítás 144
tisztítólap, nyomtatás 97

kimeneti papírkezelési opciók 11
kimeneti tálcák. Lásd: tálcák
kis papír üzemmód 211

Kiválasztó, Macintosh

alternatív PPD, kiválasztás 172
hibaelhárítás illesztőprogramok 170
nyomtató átnevezése 172

kliensszof tver 14
kocsivissza-beállítások 209
kommunikáció

beállítások 219
hibaelhárítás HP Jetdirect nyomtatószer verek 173
hibaelhárítás Macintosh 170

konfigurációs oldal

információ 177
nyomtatás 196

konfigurálás

Windows illesztőprogram 18

kontraszt, beállítás a másoláshoz 45
könyvek, másolás 41
könyvtár, fájl

információ 181
nyomtatás 196

környezeti

jellemzők 12
termékgazdálkodás 248

környezetvédelem 248
kötési él beállítások 206