HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - L

background image

L

Lapolvasási preferencia opciók 32
lapolvasási pufferhibák 142
lapolvasóüveg Lásd: üveg
laptop számítógépek

hibaelhárítás vezeték nélküli nyomtatás 157, 159
nyomtatás 82, 83

LaserJet Monochrome Transparencies (monokróm írásvetítő-fólia) 188
LaserJet Paper, HP Premium Choice (elsőrendű Laserjet papír) 188
LaserJet papír, HP 189
LaserJet Printing System 15
LaserWriter nyomtatómeghajtó 16
lassú nyomtatás, hibaelhárítás 160, 167

background image

276

HUWW

leállítás

feladatok 23
nyomtatási feladatok 84

leállt nyomtatás, hibaelhárítás 168
lemezek inicializálása 159
lemeztar tozék

fájlkönyvtár, nyomtatás 181, 196
feladatvisszatar tás 213
hibaelhárítás 159
írásvédett 127
nincs felismer ve 165
telepítés 235
üzenetek 126

lerakó

elakadások elhárítása 108
helye 43
jellemzők 11
kimeneti hely kiválasztása 44, 59
kimeneti tálca 43
tűzőelakadások elhárítása 114

letöltés

betűkészletek és fájlok 13
HP Jetdirect nyomtatótelepítő 263

letöltött betűkészletek

beállítások 208
meghatározott 180

letter méretű papír

A4 beállítások hatálytalanítása 206
betöltés 48, 49
digitális küldés 31
HP 188

levágott margók, hibaelhárítás 155
levágott oldalak, hibaelhárítás 160
leválogatás funkció 66
levelezőlapok, nyomtatás 64
Linux működési környezet 15
LocalTalk-csatlakozás 12