HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - N

background image

N

nagy kapacitású tárolóeszközök, telepítés 235
nagyítás

másolatok 23
másolt kép 45

naplózása az eseményeknek 183
nehéz papír

nyomtatás 64
PCL parancsok 244

nem elegendő memória 135
nem HP nyomtatópatronok 94
nem megfelelő adagolás az automatikus lapadagolóba 91
nem nyomtatható oldalak

leáll a feladat közepén 168
mind 155
részleges 160
utolsó 163

nem-felejtő memória hibái 142

background image

279

HUWW

NetWare

operációs rendszer 15
Source Routing (forrás irányítási) paraméterek 222

növelés

másolatok mérete 23
másolatok világossága 23

Novell NetWare

operációs rendszer 15
Source Routing (forrás irányítási) paraméterek 222

n-szeres nyomtatás 69
NVRAM hibák 142
nyelv

kezelőpanel 152, 216
támogatás 14

nyelvek, nyomtató

alapbeállítás 214
HP-GL/2 238, 245
PCL parancsmódok 245
telepítettek listája, nyomtatás 177
üzenetek 125

nyílások

DIMM 227, 229
EIO 227
Telepített nyomtatónyelvek és opciók 177

nyomtatás

alapvető utasítások 57
borítékok 59
eseménynapló 184
füzetek 66
Gyorsmásolási feladatok 78
információs oldalak 175
magánjellegű feladat 74
megőrzött feladatok 76
menütérkép 176, 196
papírútteszt 184
próbanyomtatás és megtar tás feladatok 80
tisztítólap 97

nyomtatás megszakítása 83, 84
Nyomtatás menü 205
nyomtatás szüneteltetése 84

nyomtatás újraindítása 84
Nyomtatási kellék környezetvédelmi program 250
nyomtatási minőség

beállítások 210
hibaelhárítás 144
karbantar tás a tisztítólappal 97

Nyomtatási minőség menü 210
nyomtatóillesztő-programok. Lásd: nyomtatóillesztő-programok
nyomtató-karbantar tás szükséges üzenet, törlés 224
nyomtató-karbantar tási készlet

megrendelés 130
mérőszám 178
üzenet törlése 224

nyomtatónyelvek

alapbeállítás 214
HP-GL/2 238, 245
PCL parancsmódok 245
telepítettek listája, nyomtatás 177
üzenetek 125

nyomtatóparancsok

leírás 237
szintaxis 239
szokásos 242
váltó jelsorozatok 240

nyomtatópatronok

a festék szétoszlatása felrázással 97
alacsony 215
alkatrészszámok 188
elakadási helyek 101
előnyök és jellemzők 10
festékszint ellenőr zése 95
használati adatok 179
hitelesítés 94
információ beszerzése a tar tozékokról 94
kellékállapot lap 178
kevés vagy kifogyott 96
megengedett tárolási idő 94
nem HP 94
tárolás 94

background image

280

HUWW

újrahasznosítás 250
üzenetek 128

nyomtatópatronok cseréje 96
nyomtatópatronok felrázása 97
nyomtatópatronok hitelesítése 94
nyomtatópatronok megengedett tárolási ideje 94
nyomtatópatronok tárolása 94
nyomtatópatronokra vonatkozó állapotinformáció 94
nyomtatott oldallal felfelé tálca

elakadási helyek 101
kiválasztás 59
leírás 43

nyomtatott oldallal lefelé tálca

elakadási helyek 101
kiválasztás 59
leírás 43