HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - T

background image

T

tájolás, oldal

alapér telmezett 208
az automatikus lapadagolóban (ADF) 26
illesztőprogram beállítások 57
PCL parancsok 244

tálcák

„megtelt” üzenetek 123
A4 papír, betöltés 48, 49
beállítások megtekintése 178
betöltés 48
egyedi média, betöltés 50, 52
elakadási helyek 101
elakadások elhárítása 102, 108
helye 59
hibaelhárítás 164, 166
jellemzők 11
kiválasztás 44, 59, 71, 72
leírás és illusztráció 43
letter papír, betöltés 49
papírkezelési opciók 11
papírméretek, beállítás 57
papírútteszt 184
papírútteszt nyomtatása 184
üzenetek 132, 133

tárolóeszközök, telepítés 235
telepítés

EIO kár t yák 235
memória 229
tömeges tároló eszközök 235

Telepített nyomtatónyelvek és opciók 177
teszt, papírút 184
típusok, papír-

PCL parancsok 244
tálca beállítások 197
tálcák kiválasztása 71, 72
üzenetek 135, 138

tisztítás

ADF görgők 91
felső ADF üvegcsík 90
üveg 93

tisztítólap

beállítások 212
nyomtatás 97

több eredeti példány (MOPy)

funkciók 66
hibaelhárítás 134

több lap adagolása az automatikus lapadagolóba 91
több oldal egy lapra 69
többfunkciós befejezőegység

elakadások elhárítása 110
füzetek, létrehozás 85
jellemzők 11
tálca helye 43
tűzőelakadások elhárítása 117

többoldalas fájlformátum digitális küldéshez 32
Token Ring

kár t yák 12
kerettípus-beállítás 222

törlés

feladatok 23
karbantar tási üzenetek 224
nyomtatási feladatok 84

törölhető figyelmeztetések

beállítások 214
hibaelhárítás 139

túl sok példány nyomtatása, hibaelhárítás 160
tűző

⁄lerakó

elakadások elhárítása 108
helye 43
hibaelhárítás 162
jellemzők 11
kimeneti hely kiválasztása 44, 59
nincs felismer ve 165
tűzőelakadások elhárítása 114
üzenetek 133

background image

284

HUWW

tűzőelakadások

elhárítás a többfunkciós befejezőegységben 117
elhárítás a tűző

⁄lerakóban 114

hibaelhárítás gyakori 160