HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - V

background image

V

vágójelek, nyomtatás 65
váltó jelsorozatok 240
vázlat-minőség beállításai 211
vektorgrafikai nyelv 238, 245

vezeték nélküli nyomtatás

használat 82, 83
hibaelhárítás 157, 159

világos nyomtatás

beállítás, tonersűrűség 211
hibaelhárítás 146

világosság

beállítás a másoláshoz 46
kezelőpanel opció 23

Vir tual Infrared LPT por t 82
visszaállítás

alapér telmezett beállítások 23
gyári alapér telmezett beállítások 224

visszaküldés, csomag 250
visszaküldés, újrahasznosítás 250
vízjelek 67
vízszintes mozgási index 244
vonalak, hibaelhárítás 146