HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series Help

background image

hp multifunctionele
afwerkeenheid

gebruikershandleiding

Door dit elektronische document te gebruiken, geeft u aan dat u de auteursrechten en
licentievoorwaarden accepteert. Copyright 2003 Hewlett-Packard Company.

background image

Hewlett-Packard Company
11311 Chinden Boulevard
Boise, Idaho 83714 V.S.

Copyright en licenties

Copyright Hewlett-Packard
Company
Edition 2, 1/2003

Alle rechten voorbehouden.
Reproductie, aanpassing of
vertaling zonder uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming is
verboden, behalve waar dit door
de wetten op het auteursrecht is
toegestaan of hiervoor in deze
handleiding toestemming wordt
verleend.

De gebruiker van dit accessoire
ontvangt een licentie voor: a)
het afdrukken van deze
gebruikershandleiding voor
PERSOONLIJK, INTERN of
BEDRIJFSMATIG gebruik mits
de afgedrukte handleiding niet
wordt gebruikt voor de verkoop,
doorverkoop of andere vormen
van verspreiding, en b) het
plaatsen van een elektronisch
exemplaar van deze
gebruikershandleiding op een
netwerkserver mits het
elektronische exemplaar
uitsluitend wordt gebruikt door
PERSOONLIJKE, INTERNE
gebruikers van dit accessoire.

Garantie

De informatie in dit document
kan zonder voorafgaande
kennisgeving worden gewijzigd.

Hewlett-Packard geeft geen
enkele garantie met betrekking
tot deze informatie.

HEWLETT-PACKARD BIEDT
MET NAME GEEN IMPLICIETE
GARANTIES VOOR
VERKOOPBAARHEID EN/OF
GESCHIKTHEID VOOR EEN
BEPAALD DOEL.

Hewlett-Packard is niet
aansprakelijk voor directe,
indirecte, incidentele of
bijkomende schade of enige
andere schade, die het gevolg
zou zijn van het verstrekken of
het gebruiken van deze
informatie of daarmee verband
zou houden.

Handelsmerken

Microsoft® en Windows® zijn in
de V. S. geregistreerde
handelsmerken van Microsoft
Corporation.

PostScript® is een handelsmerk
van Adobe Systems
Incorporated.

background image

NLWW