HP LaserJet 9000 Multifunction Printer series - Storingen verhelpen

background image

Storingen verhelpen

Het bericht

BLOKKADE IN LINKERACCESSOIRE

verschijnt op het

bedieningspaneel.

1

Verplaats het apparaat van de printer af.

2

Verwijder al het afdrukmateriaal uit gebieden waar blokkades
kunnen optreden.

3

Bevestig het apparaat opnieuw. Wacht tot het gebruikerslichtje
groen wordt.

Opmerking

Zorg bij het verhelpen van blokkades dat het afdrukmateriaal niet
scheurt. Zelfs als er zeer weinig afdrukmateriaal in het apparaat
achterblijft, kan dit opnieuw papierstoringen veroorzaken.

Locaties van storingen

Papierbaan

Brochurebak
(bak 2)

Nieteenheid

Omkeer-
mechanisme

Vouwgebied

background image

NLWW

Storingen verhelpen 43

Vastgelopen nietjes uit het
apparaat verwijderen

1

Open de klep van de nietmachine.

2

Schuif de nieteenheid naar u toe.

3

Draai de grote groene knop totdat u
een blauwe stip ziet (deze geeft aan
dat de nietmachine geheel is
geopend).

4

Draai de kleine groene knop boven
de nieteenheid linksom totdat de
nietcassette naar de linkerzijde van
de nieteenheid wordt verplaatst.

VOORZICHTIG

De blauwe stip moet in het venster van
de nieteenheid verschijnen voordat u de
nietcassette verwijdert. Als u de
nietcassette probeert te verwijderen
voordat de blauwe stip in het venster
verschijnt, kan het apparaat worden
beschadigd.

1

2

4

3

background image

44 3 Problemen oplossen

NLWW

5

Verwijder de nietcassette.

6

Trek de hendel met de groene stip
naar boven.

7

Verwijder het beschadigde nietje.

8

Duw de hendel met de groene stip
naar beneden.

6

7

8

5

background image

NLWW

Storingen verhelpen 45

9

Installeer de nietcassette opnieuw.

10 Schuif de nieteenheid in het

apparaat.

11 Sluit de klep van de nieteenheid.

9

10

11

background image

46 3 Problemen oplossen

NLWW

Een blokkade in het bovenste
gedeelte van de nietkop
verhelpen

1

Voer stap 1 t/m 4 van de procedure
uit om een blokkade in de
nietmachine te verhelpen.

2

Zoek het beschadigde nietje aan de
achterzijde van de nietkop en
verwijder het nietje.

3

Voer stap 10 t/m 11 van de
procedure uit om een blokkade in de
nietmachine te verhelpen.

2

background image

NLWW

Overzicht 47

A